Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Λίμνη Δύστος

Όνομα ΛΙΜΝΗ ΔΥΣΤΟΣ
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2420008
Ημ/νία Πρώτης Καταγραφής 01/10/2001
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομος Ευβοίας
Δήμος-Κοινότητα Κύμης – Αλιβερίου
Χερσαία Έκταση 2636.11(ha)
Μέγιστο Υψόμετρο 608.0 (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο 9.0(m)

Περιγραφή Τόπου: Πρόκειται για μία εύτροφη λίμνη γλυκού νερού, η οποία καλύπτεται σε μεγάλο ποσοστό από καλαμώνες Phragmites. Η λίμνη αντιμετωπίζει προβλήματα αποξήρανσης.

Ενδιαιτήματα: Τεχνητά τοπία (20%: Καλλιεργήσιμη γη), Θαμνώνες (60%: Σκληρόφυλλοι θάμνοι, γκαρίγκ και μακί), Υγρότοποι (20%: Στάσιμα γλυκά νερά, Παρυδάτια βλάστηση)

Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις (80%), διαχείριση νερών (συμπεριλαμβάνει διαχείριση λεκάνης απορροής) (20%)

Τμήμα της περιοχής αποτελεί Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Αργυρό-Πρ. Ηλίας-Παναγιά/Αλιβερίου-Αργυρού-Πρας, 54.400 στρ.)
26,000 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας

Αξίες: Η περιοχή είναι σημαντική για την αναπαραγωγή ερωδιών. Τα αναπαραγόμενα πτηνά περιλαμβάνουν ορισμένα από τα είδη που η εξάπλωσή τους (κατά την αναπαραγωγή) στην Ευρώπη περιορίζεται στη Μεσόγειο. Τα είδη ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν τα εξής: Ixobrychus minutus και Aythya nyroca.

Κίνδυνοι, Τρωτότητα: Η κύρια απειλή είναι η συνεχιζόμενη άντληση νερού για τη βιομηχανία και τη γεωργία που απειλεί τη λίμνη με αποξήρανση. Άλλες απειλές είναι η επέκταση της γεωργίας στις υγροτοπικές περιοχές, το κυνήγι.

Πανίδα και Χλωρίδα

Αξιόλογα Πτηνά : Accipiter nisus nisus, Acrocephalus arundinaceus , Acrocephalus melanopogon , Acrocephalus schoenobaenus , Acrocephalus scirpaceus , Actitis hypoleucos , Alauda arvensis arvensis, Alcedo atthis , Anas crecca , Anas platyrhynchos , Anas querquedula , Anthus campestris campestris, Anthus cervinus, Anthus pratensis pratensis, Anthus spinoletta littoralis, Apus apus apus, Apus melba melba, Apus pallidus illyricus, Aquila chrysaetos chrysaetos, Ardea cinerea , Ardea purpurea , Ardeola ralloides , Aythya nyroca , Botaurus stellaris , Bubo bubo bubo, Burhinus oedicnemus oedicnemus, Buteo buteo buteo, Buteo rufinus rufinus, Calandrella brachydactyla , Caprimulgus europaeus , Cercotrichas galactotes , Chlidonias hybridus , Chlidonias leucopterus , Chlidonias niger , Ciconia ciconia , Circaetus gallicus , Circus aeruginosus , Circus cyaneus , Circus macrourus , Coturnix coturnix , Cygnus olor , Delichon urbica urbica, Egretta garzetta , Emberiza caesia , Emberiza melanocephala , Erithacus rubecula balcanica, Falco eleonorae , Falco peregrinus brookei, Falco subbuteo , Falco vespertinus , Fringilla coelebs coelebs, Fulica atra , Hieraaetus fasciatus , Himantopus himantopus , Hippolais , , cterina ,Hippolais olivetorum , Hippolais pallida elaeica, Hirundo daurica rufula, Hirundo rustica rustica, Ixobrychus minutus , Lanius collurio collurio, Lanius minor, Lanius senator senator, Locustella luscinioides , Lullula arborea arborea,,Luscinia egarhynchos ,Merops apiaster , Motacilla alba alba, Motacilla cinerea , Motacilla flava beema,Muscicapa striata neumanni, Nycticorax nycticorax , Oenanthe hispanica , Oenanthe oenanthe oenanthe, Otus scops , Pernis apivorus , Philomachus pugnax , Phylloscopus collybita abietinus, Phylloscopus trochilus acredula, Plegadis falcinellus , Riparia riparia riparia,Streptopelia turtur ,Sturnus vulgaris tauricus, Sylvia atricapilla ,Sylvia borin borin,Sylvia cantillans albistriata ,Sylvia communis communis, Sylvia curruca curruca, Sylvia hortensis crassirostris, Sylvia rueppelli , Tachybaptus ruficollis , Tringa ochropus , Tringa totanus totanus, Upupa epops epops