Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρωτογενής Τομέας

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος και απασχόλησης για μεγάλο μέρος του πληθυσμού και καθοριστικό παράγοντα για την διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των περιοχών της υπαίθρου, παρά τη συνεχή φθίνουσα πορεία του.
Κυριότερες κατηγορίες του πρωτογενή τομέα είναι:

Γεωργία

Η γεωργία διαδραματίζει κύριο ρόλο στην οικονομία του Δήμου μας. Οι αμπελώνες, τα αρωματικά φυτά, τα δημητριακά, τα ελαιόδεντρα, τα φρούτα και εσπεριδοειδή, τα λαχανικά και κηπευτικά, καθώς και οι ξηροί καρποί αποτελούν μερικές από τις σημαντικότερες καλλιέργειες του πρωτογενή τομέα.

Το σύκο Κύμης είναι προϊόν με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης. Είναι παραδοσιακό και παράγεται αποκλειστικά στην περιοχή της Κύμης του Ν. Ευβοίας από 25.000 συκόδενδρα τοπικής ποικιλίας. Τα χαρακτηριστικά του καρπού της τοπικής ποικιλίας του συκόδενδρου, επιβάλλουν έναν ιδιαίτερο τρόπο για την παραγωγή και αποξήρανση του.

Κτηνοτροφία

Η κτηνοτροφία διαδραματίζει δευτερεύοντα, αλλά σημαντικό ρόλο στην περιφερειακή οικονομία. Οι κύριες μορφές άσκησης της κτηνοτροφίας είναι η εκτατική, που αφορά κυρίως νομαδική προβατοτροφία και η εντατική – ενσταβλισμένη κτηνοτροφία, που αφορά κυρίως τα πουλερικά και τους χοίρους και λιγότερο τα βοοειδή.

Αλιεύματα

Τα κυριότερα προϊόντα αλιείας ανοιχτής θάλασσας είναι οι ιχθύες, τα κεφαλόποδα και τα όστρακα. Όσον αφορά τις ιχθυοκαλλιέργειες τα προϊόντα που παράγονται είναι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό η τσιπούρα και το λαυράκι.