Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Ιστορικό

Το ξεκίνημα για τη Διοικητική οργάνωση της χώρας έγινε το 1833. Έτσι με το Βασιλικό διάταγμα (Β.Δ.) της 3/15 Απριλίου του 1833 το οποίο δημοσιεύθηκε στο τεύχος 12/6-4-1833 του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) και με τον τίτλο «Περί της Διαιρέσεως του Βασιλείου και της Διοικήσεώς του» το Βασίλειον της Ελλάδος, όπως είχε βγει μέσα από τον Πόλεμο και την Επανάσταση του 1821 διαιρέθηκε σε 10 νομούς και 42 Επαρχίες.
Το 1833 λοιπόν,  δημιουργείται η ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ορίζεται  έδρα η Κάρυστος και το 1835 η έδρα μεταφέρθηκε στην Κούμη (Κύμη).

Με  Βασιλικό Διάταγμα  στις 2-1-1835,στην επαρχία Καρυστίας  σχηματίστηκαν οι   Δήμοι: Καρυστίων, Στυρέων, Διστύων, Κούμης ή Κύμης (Κυμαίων), Κοτυλαίων και Ταμυνέων. Το 1836 σχηματίσθηκε και ο Δήμος Κονιστρίων. Στις 12/02/1848 με βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 4/16-2-1848) οι Δήμοι Δυστίων και Ταμυνείων μετασχηματίστηκαν. Ο πρώτος παραμένει ως Δήμος Δυστίων με έδρα το Αλιβέριον, ο δεύτερος μετονομάστηκε σε Δήμο Αυλώνος με έδρα το Αυλωνάρι.

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΡΕΩΝ: με 1.022 κατοίκους και έδρα τα Στύρα.

Αρχική σύσταση: Στύρα 341 κάτοικοι, Ραγούζη ή Ρεούζι 55, Αμυνού 6, Τσουταίοι 17, Κουβέλαι 70, Καραλαίοι ή Καραλήδες 22, Ποταμούνια 54, Τσουναίοι 33, Ραπταίοι 17, Μεσοχώρια 115, Μετόχι Βύθουλου, Αλμυροπόταμος 55, Ζάρκα 105, Βίρα(Αργυρό μεταγενέστερα)   132, Μονή Αγ. Τριάδας.

ΔΗΜΟΣ ΔΥΣΤΙΩΝ: με έδρα του Δήμου το Αυλωνάρι , με Δήμαρχο το 1837 έχομε τον Κ. Καραμάνη από το Αλιβέρι.

Αρχική σύσταση: Αυλωνάρι (έδρα) ,  Άγία Θέκλη ,  Άγιος Γεώργιος   Άγιος Λουκάς,  Αχλαδερή ,  Βαρυμπόμπη ,  Βελούσια ,  Δύστος ,  Ζαπάντη ,  Ζερμπίσια ,  Καλέκη ,  Κατσικιά ,  Κοίλος ,  Κοσκινά ,  Κουρβίνον ,  Κριεζιά ,  Λάλα ,  Λέπουρα ,  Μετόχι   Μονή Γερμανού ,  Μονή Καρυών ,  Μονή Καταράκτη ,  Μονή Κούτσουρο ,  Μονή Λεύκας ,  Μονή Μεριάστη ,  Μούρταρι ,  Μπούζη ,  Μυργί ,  Νικολέτσα ,  Οκτονιά,  Οριό ,  Ορολόγι ,  Πετριαίς ,  Πυρνέκι.

ΔΗΜΟΣ ΚΟΤΥΛΑΙΩΝ:  με 2.638 κατοίκους και έδρα τον Καστροβαλά(Καλημεριάνοι), με Δήμαρχο τον Β. Νικολαϊδη και εισπράκτορα τον Ν. Ιωάννου.
Αρχική σύσταση: Κοτύλαιον (Κονίστραις) 252 κάτοικοι, {Καλημεριάνοι, Γραμματικιάνοι, Κολιάνοι, Μαλετιάνοι, Καρασαλιάνοι, Βίταλον, Χαροκόπου, Τραγιάνοι, Ανδρονιάνοι, Καλλιάνοι, Πύργος (965)} , Κακολύρι και Κάδι 219, Πασσά 177, Επισκοπή 126, Δυρρεύματα 178, Σπηλιαίς 24, Μονόδρι 196, Βρύσι 96, Νιοχώρι 14, Γάζια ή Γαία 58, Μανίκια 113, Μακρυχώρι 75, Κρεμαστός 129, Μονή Αλίβανος 16.

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΑΙΩΝ: με πληθυσμό 2.626 κατοίκους και έδρα την Κούμη (Κύμη), με Δήμαρχο τον Ν. Οικονόμου και εισπράκτορα τον Παύλο Ι. Παππά.
Αρχική
σύσταση: Κούμη ή Κύμη 1608 κάτοικοι, Οξύλιθος 276, Κληματάρι 31, Κήπος 89, Κουρούνη 177, Ποταμιά 168, Ενορία 263, Μονή Σωτήρος 8, Μονή Μάντσαρι 6.

ΔΗΜΟΣ ΤΑΜΥΝΕΙΩΝ: με έδρα το Αλιβέρι , με Δήμαρχο το Δ. Χρυσοστάλη.

Αρχική σύσταση: Αλιβέριον (έδρα) ,  Άγιος Ιωάννης , Άγιος Λουκάς,   Βαβαλάς,  Βαρόνικον ,  Θαρούνια ,  Κατακαλού ,  Κουτσούμαλα ,  Λάτα ,  Μονή Καρυών ,  Παναγιά ,  Παρθένι ,  Τραχείλος

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΣΤΡΙΩΝ: με 475 οικογένειες και έδρα τις Κονίστρες, με Δήμαρχο τον Γ. Ψυχουιό και εισπράκτορας τον Δ. Λιανόπουλο.

Αρχική σύσταση: Κονίστρανη ή Κονίστραις 70 οικογένειες, Κάδι, Πασσά 60, Κακοχώρι, Επισκοπή 25, Δρέσματα ή Διρρεύματα 50, Σπηλιαίς 5, Μονόδρι 45, Βρύσι 20, Νιοχώρι 4, Γάζια ή Γάία 20, Μανίκια 23, Μακρυχώρι 18, Κρεμαστός 20, Μονή Αλίβανος, Κουρούνι 45, Κήποι 20, Πυρνάκι 25, Κοίλος25.

ΔΗΜΟΣ ΑYΛΩΝΟΣ: με 1078 κατοίκους και έδρα το Αλωνάρι, με Δήμαρχο τον Γιαννάκη Νικόλαο

Αρχική σύσταση: Αυλωνάρι, Οχτωνιά, Αχλαδερή, Νικολέτα, Λάλα. Βαρυμπόπη, Βούζι ή Μπούζι, Αγιος Γεώργιος, Αγία Θέκλη, Ωρολόγι, Πυρνάκι, Κοίλη, Όριον, Πυργί, Μουρτάρι ή Μουρτάρα,Καρβίνου, Μονές διατηρούμενες Λευκαι, Καρυαί, Μονές διαλυμέ, Καταρράκτης, Κούτσουρο, Γερμανού, Μερνάγιο.

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΔΗΜΩΝ


ΔΗΜΟΣ KYMΗΣ : Η αρχική σφραγίδα του Δήμου ήταν κυκλική χωρίς έμβλημα. Το δημοτικό συμβούλιο πρότεινε ως έμβλημα της σφραγίδας να τεθεί πλοίο… «…διότι η ναυτιλία είναι η ψυχή του τόπου…». Κατόπιν γνωμοδοτήσεως του αρχαιολόγου Π.Ευστριατιάδη επελέγη το έμβλημα που καθορίσθηκε με Β.Δ. της 25ης Ιανουαρίου 1871 (ΦΕΚ 41/σελ.288): «…(ίνα) η σφραγίς του Δήμου Κυμαίων φέρη εν τω μέσω μεν «άγκυραν εντός δύο σταφυλών κρεμαμένων εκ του αυτού κλήματος» γύρωθεν δε τας λέξεις «Δήμος Κυμαίων»… «….επήγασεν εκ τοπικών ιδίως λόγων εμφαίνει ότι ο Δήμος είναι ναυτικός άμα δε και οινοφόρος…

ΔΗΜΟΙ ΤΑΜΥΝΕΙΩΝΔΥΣΤΙΩΝ : Η πρώτη σφραγίδα του Δήμου, που ίσχυσε από το 1835 μέχρι το 1850, είχε κυκλικά τις λέξεις ΔΗΜΟΣ ΔΥΣΤΙΩΝ με ενδιάμεσο κόσμημα, χωρίς έμβλημα. Η δεύτερη σφραγίδα, που ίσχυσε μετά το 1850 μέχρι το 1896, ήταν κυκλική, απεικόνιζε τη «Δήμητρα καθίμενη, κρατούσα κέρας αμάλθειας» και γύρω τις λέξεις «ΔΗΜΟΣ ΔΥΣΤΙΩΝ». Η τρίτη σφραγίδα του Δήμου που ίσχυσε από το 1896 μέχρι το 1914, έφερε ως έμβλημα «άγαλμα Απόλλωνος» και κυκλικά τις λέξεις «ΔΗΜΟΣ ΤΑΜΥΝΕΩΝ».

Πηγή:  http://www.evia-history.gr/

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΣΤΡΩΝ: Κορυφαίος της σάτιρας στην Εύβοια ο Κονιστριώτης Κωνσταντίνος Χ. Μώρος πούταν εκδότης της εβδομαδιαίας σατιρικής εφημερίδα της Χαλκίδας «ΕΩΣΦΟΡΟΣ» από το 1911 μέχρι το 1939. Σε κάθε εκλογή ο Κ. Μώρος με την καυστική του σάτιρα έδινε ένα άλλο τόνο στο κλίμα της εποχής. Έτσι και στις δημοτικές εκλογές του 1929, που για την δημαρχία της Χαλκίδας ήσαν υποψήφιοι οι γιατροί Ν. Κακαράς, Ν. Βασιλείου και Α. Καφετζόγλου ο «ΕΩΣΦΟΡΟΣ»2 στην πρώτη του σελίδα είχε την δική του άποψη:

ΔΗΜΑΡΧΟΙ
Πολλοί μνηστήρες βγήκανε διά το Δημαρχείον
κι εινόλοι απτο σοβαρόν των Ιατρών στοιχείον
γιατί φρονούν πωςασθενούν τα πράγματα του Δήμου
και είνε όλοι κάτοχοι μιαςσυνταγής ετοίμου!

Σαυτήν προτείνουν φάρμακα, ορούς, παστίλιες, χάπια
που με αυτά θα γιατρευθούν του Δήμου μας τα σάπια
μα θα του φτιάξουν συνταγές και άλλες… (όσες θέλει…)
για ναναρρώσουν στη στιγμή ταδύνατα του μέλη

Αλλας μου επιτρέψωσιν οι δόκτορες μας όλοι
να πω πως βρήκαν πια γιατρό κι ο Δήμος και η Πόλι
κι εθεραπεύθησαν πολλαί ανάγκαι καικοψίματα
κι υπάρχουν συνταγαίς πολλές, μα λείπουνε τα χρήματα!
Και αν κανένας ευρεθή πολλούς παράδες νάχη
θα γιατρευθή της πόλεως και τ’… ασθενές στομάχι
που το σακάτεψάλλοτε άλλος γιατρός… (τι τρέλλες!)
για τέμπλαστρα, διέτασσε, εμετικά και βδέλλαις!

Πηγή : http://eklogesblogspotcom.blogspot.com/

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

Στις 31/12/2010, μετά από πολλές διοικητικές μεταβολές, κατά την εφαρμογή του Ν3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, η  διοικητική μορφή είναι :

Δήμος Αυλώνος αποτελούμενος από τις κοινότητες:  Αγίου Γεωργίου, Αυλωναρίου, Αχλαδερής, Νεοχωρίου, Οκτωνιάς, Ορίου, Πυργίου,Ωρολογίου, με έδρα του Δήμου το Αυλωνάρι και τελευταίο Δήμαρχο τον κ. Δημήτρη Κατσούλη.

Δήμος Δυστίων αποτελούμενος από τις κοινότητες:  Αργυρού, Βέλους, Δύστου,   Ζαράκων,   Κοσκίνων, Κριεζών,  Λεπούρων, Πετριών με έδρα τα Κριεζά και τελευταίο Δήμαρχο τον κ. Μαστροκώστα Κώστα.

Δήμος Κονιστρών αποτελούμενος από τις κοινότητες: Αγίου Βλασίου,΄Ανω Κουρουνίου,  Βρύσης,  Καδίου,  Κάτω Κουρουνίου, Κήπων, Κονιστρών, Κρεμαστού, Μακρυχωρίου,  Μανικίων, Μονοδρύου,  με έδρα του Δήμου τις  Κονίστρες  και τελευταίο Δήμαρχο τον κ. Σκεμπέ Ιωάννη.

Δήμος Κύμης αποτελούμενος   τις κοινότητες: Κύμης ,Ανω Ποταμιάς, Βιτάλων,  Ενορίας, Καλημεριάνων, Μαλετιάνων, Μετοχίου Διρφύων, Οξυλίθου,  Πλατάνας, Πύργου,Ταξιαρχών,  με  έδρα του Δήμου  την  Κύμη και τελευταίο Δήμαρχο τον κ. Θωμά Δημήτρη, ο οποίος εκλέχθηκε και πρώτος Δήμαρχος του νέου Δήμου ΚύμηςΑλιβερίου.

Δήμος Ταμιναίων αποτελούμενος   τις κοινότητες:Αλιβερίου, Αγίου Ιωάννου,  Αγίου Λουκά, Γαβαλά, Θαρουνίων, Παρθενίου, Πρασίνου, Τραχηλίου,  με έδρα του Δήμου το  Αλιβέρι και τελευταία Δήμαρχο την κ. Καράπα Αικατερίνη.