Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ           Αλιβέρι  16-6-2011

                                                                                Αριθ.Πρωτ 16505                  

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»  

Καλείσθε να    προσέλθετε στη       συνεδρίαση της   Οικονομικής Επιτροπής, που

 

 θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο

 

Αλιβέρι, την  20 του μηνός  Ιουνίου  του έτους 2011,  ημέρα  Δευτέρα   και ώρα

 

13:00   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω    θέματα .

 

 

  1. 1.     Έγκριση και διάθεση πιστώσεων  του προυπολογισμού οικ. έτους 2011.
  2. 2.     Έγκριση και διάθεση πιστώσεων  του προυπολογισμού οικ. έτους 2011 για οφειλές ΠΟΕ του Δήμου.

  3. Έγκριση πρακτικών για την προμήθεια “Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων, Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων, ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων”,  έτους 2011.

 

 

 

 

                                                                              Ο     Πρόεδρος 

 

                                                                               Θωμάς Δημήτρης