Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 14 Ιουνίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Αλιβέρι 14-6-2011

ΝΟΝΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ           Αριθ.Πρωτ 16145

     ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 

 

Καλείσθε να    προσέλθετε στη       συνεδρίαση της   Οικονομικής Επιτροπής, που

 

 θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο

 

Αλιβέρι, την 15  του μηνός  Ιουνίου   του έτους 2011,  ημέρα  Τετάρτη   και ώρα

 

13:00   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω  κατεπείγον  θέμα .

 

 

 

  1. 1.        Έγκριση προκήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2011.

    (είναι κατεπείγον, λόγω εξαντλήσεως  των πιστώσεων  της προμήθειας καυσίμων των αντίστοιχων  Κ.Α στον προϋπολογισμό )

  

 

                                                                              Ο     Πρόεδρος

 

                                                                              Θωμάς Δημήτρης