Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αλιβέρι 18-7-2011

ΝΟΜΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ                                                        

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ    Αριθμ. Πρωτ.20161  

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι  (οδός Κ. Μπακόλα), την  18   του μηνός  Ιουλίου   2011, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  14:30 μ.μ, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατεπείγον μοναδικό   θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

        1.  Απευθείας ανάθεση της προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών,    πετρελαίου θέρμανσης και φωτισμού για το έτος 2011. »

 (το θέμα κρίνεται κατεπείγον, λόγω  μη αναδόχου προμηθευτή στον πρόχειρο διαγωνισμό που διενεργήθει για την ανωτέρω προμήθεια .)

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

                         Άγγελος   Ποθητάκης