Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                             Αλιβέρι 8-7-2011

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ               Αριθ.Πρωτ 19995     

     ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 

 Καλείσθε να    προσέλθετε στη       συνεδρίαση της   Οικονομικής Επιτροπής, που

 

 θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο

 

Αλιβέρι, την 11  του μηνός  Ιουλίου   του έτους 2011,  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα

 

14:00   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω  κατεπείγον  θέμα .

 

 

 

1. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης προυπολογισμού οικ. ετους 2011.

    (είναι κατεπείγον, λόγω εξαντλήσεως  των πιστώσεων  της προμήθειας καυσίμων των αντίστοιχων  Κ.Α στον προϋπολογισμό )

 

 

 

                                                                              Ο     Πρόεδρος  

                                                                               Θωμάς Δημήτρης