Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 12 Ιουλίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Αλιβέρι  11-7-2011

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                             Αριθ.Πρωτ 19390    

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ                                                        

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 

 

Καλείσθε να    προσέλθετε στη       συνεδρίαση της   Οικονομικής Επιτροπής, που

 

 θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο

 

Αλιβέρι, την  15 του μηνός  Ιουλίου  του έτους 2011,  ημέρα  Παρασκευή   και ώρα

 

1:30 μμ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω    θέματα .

 

 

  1. 1.     Έγκριση και διάθεση πιστώσεων  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011.
  2. 2.     Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Δημαρχείου.

   3. Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας αγοράς  ακινήτου   , για τις  εγκαταστάσεις  του  βιολογικού καθαρισμού. στην Τ.Κ. Πετριών

  1. 4.     Ανάθεση σύνταξης προμελέτης ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων και εγκατάσταση συστημάτων Α.Π.Ε.
  2. 5.     Έγκριση πίστωσης 1ο λογαριασμού, για το έργο:Αντιπλημμυρικά έργα (πλακοσκεπής οχετός ) Τ.Κ. Κριεζών της Δ.Ε Δυστίων.
  3. 6.     Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφοράς και εισήγησης, για την ανάθεση του έργου, «Ανάπλαση κέντρου Αλιβερίου».

 

 

 

                                                                              Ο     Πρόεδρος

 

                                                                               Θωμάς Δημήτρης