Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Αλιβέρι 18-7-2011

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                        Αριθ.Πρωτ 20159

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ                            

  ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 

 

Καλείσθε να    προσέλθετε στη       συνεδρίαση της   Οικονομικής Επιτροπής, που

 

 θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο

 

Αλιβέρι, την 18  του μηνός  Ιουλίου   του έτους 2011,  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα

 

14:00   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω  κατεπείγον  θέμα .

 

 

 

  1. 1.        Έγκριση πρακτικών, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών πετρελαίου θέρμανσης και φωτισμού.

 

(κρίνεται κατεπείγον, λόγω μη αναδόχου προμηθευτή στην προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών) 

 

 

                                                                              Ο     Πρόεδρος  

 

                                                                               Θωμάς Δημήτρης