Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Σχετικά με τις εξελίξεις στο Νοσοκομείο Κύμης

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 5 Ιουλίου 2011

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                            Αλιβέρι 4-7-2011

ΔΗΜΟΣ  ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ                            Αριθ. πρωτ.: 18437

Αριθ. Απόφ.:   207 / 2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό   20 / 2011 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: « Σχετικά με τις εξελίξεις στο Νοσοκομείο Κύμης»

Σήμερα την 3  Ιουλίου  2011 ημέρα Κυριακή   και ώρα 11:00 π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλιβερίου, ύστερα από την με αριθ. 17962/29-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου Άγγελου Ποθητάκη, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό  νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού άρθρου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ήταν παρόντα :

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ(αν και νόμιμα ειδοποιήθηκαν) 
 1. Ποθητάκης Άγγελος
1 Πάφρας Αργύρης2 Σκεμπές Ιωάννης

3 Φραγκούλης Δημήτριος

 1. Ρήγας Μιχαήλ
4 Χουλιαράς Ευάγγελος
 1. Μπότης Νικόλαος
 2. Παππάς Βασίλειος
 3. Μπάτσα Αρετή
 4. Μάγειρας Δημήτριος
5 Λύκος Στέφανος6 Κότσαρης Γεώργιος

7. Καδδίτη-Κατσίκα Ιωάννα

 1. Κιούσης Νικόλαος
 
 1. Λαθουράς Μιχάλης
 
 1. Βλάχος Αναστάσιος
 
 1. Κόκκος Γεώργιος
 
 1. Χριστόπουλος Βασίλειος
 
 1. Σκουλαρίκης Κων/νος
 
 1. Κουϊμιτζή-Στάμου Αικατερίνη
 
 1. Ντόβολης Βασίλειος
 
 1. Στουπή Ελένη
 
 1. Βαρλάμος Ιωάννης
 
 1. Παπαϊωάννου Ιωάννης
 
 1.  Καραγιάννη Θεοδώρα
 
 1.  Καράπα Αικατερίνη
 
 1. Μπενάκης Ιωάννης
 
 1. Βαρδακώστας Θεόδωρος
 
 1. Κούκης Ιωάννης
 
 1. Μπάνος Νικόλαος
 
 1. Σιαγιάννης Ιωάννης
 
 1. Μιχαήλ Κων/νος
 

 

     Ο Δήμαρχος Δημήτρης Θωμάς προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελένη Παπαλεωνίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο να εισηγηθεί το εκτός  της ημερήσιας διάταξης θέμα όπου ανέφερε τα εξής :

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε ότι έχομε σημαντικές και απρόσμενες εξελίξεις στο θέμα του Νοσοκομείου Κύμης, με την ανακοίνωση των προτάσεων του Υπουργείου, για τις οποίες πρέπει να ενημερώσουμε ιδιαίτερα την βουλευτή κ. Περλεπέ, αλλά και  τους υπόλοιπους βουλευτές του Νομού, καθώς και την Περιφέρεια, με επιστολή με το εξής περιεχόμενο:

Αξιότιμη κυρία Περλεπέ,

Με την παρούσα επιστολή μας απευθυνόμαστε σε εσάς,  με την διπλή ιδιότητα σας, ως βουλευτού και ως ιατρού. 

Η τελική πρόταση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη λειτουργική αναδιάταξη των Μονάδων Υγείας, δυστυχώς, περιλαμβάνει ρυθμίσεις, που εκ πρώτης άποψης  μάλλον είναι αντίθετες με τις επίσημες δηλώσεις σας, τις οποίες πιστέψαμε,  για την απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Κύμης.

Η τελική πρόταση αναφέρει: Καμία μετατροπή, αλλά ανάπτυξη των Γ.Ν. – Κ.Υ. Κύμης και Καρύστου, ως μονάδες Π.Φ.Υ., βραχείας νοσηλείας, μιας ημέρας χειρουργείων, ΜΤΝ και αποκατάστασης.

Με τον  ιδρυτικό  νόμο  του ΕΣΥ (1397/1983),  καταργήθηκαν όλες οι  μονάδες  παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ),   χάριν των νεοσύστατων κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων.    Στο Νοσοκομείο της Κύμης υπάγονται πλέον  έξι Περιφερειακά  ιατρεία και ένα  Πολυδύναμο της Νήσου Σκύρου. 

Γνωρίζοντας  τις προσπάθειες σας και τις μέχρι σήμερα απόψεις σας σε σχέση με τον νέο Υγειονομικό Χάρτη,   επικαλούμαστε την διπλή σας ιδιότητα και παρακαλούμε να φροντίσετε να μας δοθούν άμεσα απαντήσεις και διευκρινίσεις :

ü     Προτείνεται να λειτουργεί, πλέον, ως μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, βραχείας νοσηλείας, μιας ημέρας χειρουργείων, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και Αποκατάστασης, με τις λιγότερες (20) κλίνες, κοινή διοίκηση με το Νοσοκομείο Χαλκίδας και αναπληρωτή διοικητή στην Κύμη;

ü     Πως συνάδει η έννοια της ανάπτυξης των νοσοκομείων με την μετατροπή τους σε μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας;

ü     Τι   σημαίνει  πρακτικά για το Νοσοκομείο αυτή η  μετατροπή; Πόσο διαφέρει μονάδα ΠΦΥ από την παροχή απλά πρώτων βοηθειών;

ü     Οι κλίνες μειώνονται από 30 σε 20;

ü      Τι σημαίνει βραχεία νοσηλεία μιας ημέρας χειρουργείων; Ποια χειρουργεία αφορά ; Καλύπτεται  μια επέμβαση σκωληκοειδίτιδας;

ü     Ποιες νοσοκομειακές παροχές θα παραμείνουν και ποιες θα χαθούν από την μετατροπή;

ü     Τι κίνδυνοι υπάρχουν για την  λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού;

ü     Ποια θα είναι η τύχη των Περιφερειακών Ιατρείων αλλά και του Πολυδύναμου της Σκύρου;

ü     Ποια η τύχη του προσωπικού του Νοσοκομείου;  Δεν υπάρχει πλέον βοηθητικό προσωπικό;

Κυρία Περλεπέ ,

Η σκέψη να μετατραπεί το Νοσοκομείο Κύμης σε Κέντρο Υγείας και βραχείας νοσηλείας είναι ένας ακόμη πειραματισμός, άκαιρος και επικίνδυνος. Αν το θέμα σχετίζεται με την ανάγκη μισθολογικής περικοπής, ας βρούμε από κοινού, άλλους τρόπους να το αντιμετωπίσουμε.

Ελπίζουμε ότι αντιλαμβάνεσθε τις ανάγκες και τα ζητούμενα των συμπολιτών μας οι οποίοι ήδη πλήττονται από σωρεία σχεδόν αδιέξοδων προβλημάτων οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα  και η ανάγκη διατήρησης ενός ελάχιστου συναισθήματος ασφάλειας, τουλάχιστον για τις υφιστάμενες υποδομές υγείας, είναι ζωτικής σημασίας για την διατήρηση μιας στοιχειώδους ελπίδας για το μέλλον.
   Αυτός ο τόπος, έχει την προσδοκία και την απαίτηση από σας, να δώσετε τις απαντήσεις και τις λύσεις που θα μας κάνουν να μην αισθανόμαστε και να μην είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας, σε βασικούς τομείς της ζωής μας.
Σας παρακαλώ να ενσκήψετε στα ιδιαίτερα προβλήματα και να εξετάσετε σε βάθος τα προβλήματα, να τα μεταφέρετε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και να συνδράμετε, ώστε αυτός ο διάλογος να μην είναι προσχηματικός.

Κυρία Περλεπέ,

 Δεν μιλάμε με απλά τοπικιστικά επιχειρήματα, είναι γνωστό ότι είναι εξασφαλισμένη η βιωσιμότητα του Νοσοκομείου Κύμης όπως ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν καθημερινά, δημιουργούν και ονειρεύονται για μια καλύτερη ζωή. Είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ μας και ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ σας να μας εξασφαλίσετε την υγεία μας ως υπέρτατο κοινωνικό αγαθό και να μας απαντήσετε άμεσα στις εύλογες απορίες μας.

 Επικαλούμαστε τον όρκο σας στον Ιπποκράτη, το αίσθημα ευθύνης από  εσάς που κληθήκατε να υπηρετήσετε το κοινωνικό σύνολο ώστε να αποφευχθούν αυτές οι ενέργειες ειδικά στον χώρο της υγείας.

Ζητάμε άμεση ενημέρωση, πληροφόρηση, διερεύνηση, διευκρινίσεις και την διαβεβαίωση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου Κύμης Γεώργιος Παπανικολάου.

 Εάν τυχόν έχουμε παρερμηνεύσει τις προθέσεις του Υπουργείου εξηγείστε μας,

 Εάν τυχόν είστε και εσείς θύμα του κρατικού εμπαιγμού συμπαραταχθείτε μαζί μας και καταγγείλτε το γεγονός όπως οφείλετε στους δημότες μας που σας εξέλεξαν, και μάλιστα πρώτη στη σειρά, για να προασπίσετε τα συμφέροντα τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Επίσης ανέφερε ότι σε περίπτωση που δεν μας ικανοποιήσουν οι απαντήσεις πρέπει να προγραμματίσομε τις κινητοποιήσεις μας μέσα από συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σας αμέσως επόμενες ημέρες.

 Ο Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού  είδε την κρισιμότητα του θέματος αποφασίζει την συζήτηση του ,

και μετά από διαλογική συζήτηση

                            Ομόφωνα αποφασίζει

1.- Να απευθύνει στη βουλευτή κ. Αικατερίνη Περλεπέ, με κοινοποίηση και στους υπόλοιπους βουλευτές, στο Υπουργείο Υγείας  και στην Περιφέρεια την ακόλουθη επιστολή:  

«Αξιότιμη κυρία Περλεπέ,

Με την παρούσα επιστολή μας απευθυνόμαστε σε εσάς,  με την διπλή ιδιότητα σας, ως βουλευτού και ως ιατρού. 

Η τελική πρόταση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη λειτουργική αναδιάταξη των Μονάδων Υγείας, δυστυχώς, περιλαμβάνει ρυθμίσεις, που εκ πρώτης άποψης  μάλλον είναι αντίθετες με τις επίσημες δηλώσεις σας, τις οποίες πιστέψαμε,  για την απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Κύμης.

Η τελική πρόταση αναφέρει: Καμία μετατροπή, αλλά ανάπτυξη των Γ.Ν. – Κ.Υ. Κύμης και Καρύστου, ως μονάδες Π.Φ.Υ., βραχείας νοσηλείας, μιας ημέρας χειρουργείων, ΜΤΝ και αποκατάστασης.

Με τον  ιδρυτικό  νόμο  του ΕΣΥ (1397/1983),  καταργήθηκαν όλες οι  μονάδες  παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ),   χάριν των νεοσύστατων κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων.    Στο Νοσοκομείο της Κύμης υπάγονται πλέον  έξι Περιφερειακά  ιατρεία και ένα  Πολυδύναμο της Νήσου Σκύρου. 

Γνωρίζοντας  τις προσπάθειες σας και τις μέχρι σήμερα απόψεις σας σε σχέση με τον νέο Υγειονομικό Χάρτη,   επικαλούμαστε την διπλή σας ιδιότητα και παρακαλούμε να φροντίσετε να μας δοθούν άμεσα απαντήσεις και διευκρινίσεις :

ü     Προτείνεται να λειτουργεί, πλέον, ως μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, βραχείας νοσηλείας, μιας ημέρας χειρουργείων, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και Αποκατάστασης, με τις λιγότερες (20) κλίνες, κοινή διοίκηση με το Νοσοκομείο Χαλκίδας και αναπληρωτή διοικητή στην Κύμη;

ü     Πως συνάδει η έννοια της ανάπτυξης των νοσοκομείων με την μετατροπή τους σε μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας;

ü     Τι   σημαίνει  πρακτικά για το Νοσοκομείο αυτή η  μετατροπή; Πόσο διαφέρει μονάδα ΠΦΥ από την παροχή απλά πρώτων βοηθειών;

ü     Οι κλίνες μειώνονται από 30 σε 20;

ü      Τι σημαίνει βραχεία νοσηλεία μιας ημέρας χειρουργείων; Ποια χειρουργεία αφορά ; Καλύπτεται  μια επέμβαση σκωληκοειδίτιδας;

ü     Ποιες νοσοκομειακές παροχές θα παραμείνουν και ποιες θα χαθούν από την μετατροπή;

ü     Τι κίνδυνοι υπάρχουν για την  λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού;

ü     Ποια θα είναι η τύχη των Περιφερειακών Ιατρείων αλλά και του Πολυδύναμου της Σκύρου;

ü     Ποια η τύχη του προσωπικού του Νοσοκομείου;  Δεν υπάρχει πλέον βοηθητικό προσωπικό;

Κυρία Περλεπέ ,

Η σκέψη να μετατραπεί το Νοσοκομείο Κύμης σε Κέντρο Υγείας και βραχείας νοσηλείας είναι ένας ακόμη πειραματισμός, άκαιρος και επικίνδυνος. Αν το θέμα σχετίζεται με την ανάγκη μισθολογικής περικοπής, ας βρούμε από κοινού, άλλους τρόπους να το αντιμετωπίσουμε.

Ελπίζουμε ότι αντιλαμβάνεσθε τις ανάγκες και τα ζητούμενα των συμπολιτών μας οι οποίοι ήδη πλήττονται από σωρεία σχεδόν αδιέξοδων προβλημάτων οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα  και η ανάγκη διατήρησης ενός ελάχιστου συναισθήματος ασφάλειας, τουλάχιστον για τις υφιστάμενες υποδομές υγείας, είναι ζωτικής σημασίας για την διατήρηση μιας στοιχειώδους ελπίδας για το μέλλον.
   Αυτός ο τόπος, έχει την προσδοκία και την απαίτηση από σας, να δώσετε τις απαντήσεις και τις λύσεις που θα μας κάνουν να μην αισθανόμαστε και να μην είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας, σε βασικούς τομείς της ζωής μας.
Σας παρακαλώ να ενσκήψετε στα ιδιαίτερα προβλήματα και να εξετάσετε σε βάθος τα προβλήματα, να τα μεταφέρετε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και να συνδράμετε, ώστε αυτός ο διάλογος να μην είναι προσχηματικός.

Κυρία Περλεπέ,

 Δεν μιλάμε με απλά τοπικιστικά επιχειρήματα, είναι γνωστό ότι είναι εξασφαλισμένη η βιωσιμότητα του Νοσοκομείου Κύμης όπως ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν καθημερινά, δημιουργούν και ονειρεύονται για μια καλύτερη ζωή. Είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ μας και ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ σας να μας εξασφαλίσετε την υγεία μας ως υπέρτατο κοινωνικό αγαθό και να μας απαντήσετε άμεσα στις εύλογες απορίες μας.

 Επικαλούμαστε τον όρκο σας στον Ιπποκράτη, το αίσθημα ευθύνης από  εσάς που κληθήκατε να υπηρετήσετε το κοινωνικό σύνολο ώστε να αποφευχθούν αυτές οι ενέργειες ειδικά στον χώρο της υγείας.

Ζητάμε άμεση ενημέρωση, πληροφόρηση, διερεύνηση, διευκρινίσεις και την διαβεβαίωση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου Κύμης Γεώργιος Παπανικολάου.

 Εάν τυχόν έχουμε παρερμηνεύσει τις προθέσεις του Υπουργείου εξηγείστε μας,

 Εάν τυχόν είστε και εσείς θύμα του κρατικού εμπαιγμού συμπαραταχθείτε μαζί μας και καταγγείλτε το γεγονός όπως οφείλετε στους δημότες μας που σας εξέλεξαν, και μάλιστα πρώτη στη σειρά, για να προασπίσετε τα συμφέροντα τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο».

2.- Να συνεδριάσει έκτακτα, το Δημοτικό Συμβούλιο, τις αμέσως προσεχείς ημέρες, για να εκτιμήσει την κατάσταση και να καθορίσει την στάση του.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Γι΄αυτό γράφτηκε και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.

Ο Πρόεδρος                                                           Τα μέλη

ΤΥ Υπογραφή                                                     ΤΥ Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο  Πρόεδρος 

Άγγελος Ποθητάκης