Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 1 Αυγούστου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ                    Αλιβέρι   29-7-2011

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ    Αριθμ. Πρωτ. 21191   

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι  (οδός Κ. Μπακόλα), την  3   του μηνός  Αυγούστου   2011, ημέρα  Τετάρτη και ώρα  18:30 μ.μ, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

1.-  Αποδοχή χρηματοδότησης από την ΔΕΗ ποσού 912.500,00 ευρώ

2.-. Συγκρότηση Επιτροπής  σύμφωνα με το άρθ 7 του ΠΔ 270/81

3- Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθ. 1 του ΠΔ 270/81

4.- Διαδικασία καταβολής κύριας οφειλής και προστίμων τρίτων προς Δήμο ,άρθρο 54 του  Ν. 3979/2011

5.- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη κεντρική πλατεία Αυλωναρίου

6.-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Κοινότητα Κονιστρών

7.-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους Καλημεριάνους

8.- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Βίταλο.

9- Ανταλλαγή ακινήτου Δήμου και Κλειώς Χρυσανθοπούλου στο Αυλωνάρι

10.- Αιτήσεις για χορήγηση άδειας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων  (Αντωνίου Δημήτρη- Στόμιο, Σταματίου Ζαρμπούτη-Οξύλιθο, Ιωάννη Ποθητάκη-Αυλωνάρι)

11.-Αιτήσεις για παραχώρηση χώρων αιγιαλού (Αντωνίου Δημήτρη και Γεωργίου Καλλιανώτη στο Στόμιο)

12- Αίτηση Βασιλικής Καρτελιά (παραχώρηση χώρου)

13.-Αίτηση  Ζαχαρούλας  Παπαπροκοπίου (τροποποίηση σχεδίου πόλης Κύμης)

14- Αίτηση Ζήση Δημητρού (βεβαίωση ιδιοκτησιών)

15.- Παραχώρηση αίθουσας κοινοτικού καταστήματος Ωρολογίου στον  τοπικό Σύλλογο

16.- Παραχώρηση αίθουσας κοινοτικού καταστήματος Μονοδρίου στον  τοπικό Σύλλογο

17.- Αιτήσεις Βλάσιου Μεταξά και Γεώργιου Ξενικουδάκη για παραχώρηση κενοταφίων στο κοιμητήριο Αγίου Βλασίου

18.- Αίτηση Θεόδωρου  και Ιωάννη Ντοβίνου (ζώνη 800 μέτρων Μαλετιάνων)

19.- Αίτηση Ιωάννη Μαργωμένου για 800μ στους Καλλημεριάνους

20.-.Αίτηση Βασιλείου Δεμερτζή για 800μ στις Πετριές

21.- Αλλαγή χρήσης ακινήτου Μαστρογεωργίου στις Κονίστρες

22.- Ονοματοδοσία δρόμου στους Καλλημεριάνους

23.-Μεταφορά εξωτερικών εμπόρων λαϊκής αγοράς της Δ.Κ Κύμης.

24.- Καταβολή επιδόματος της § 6 άρθρου 92 Ν 3386/05 στους υπαλλήλους που απασχολήθηκαν για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών κατά το έτος 2010 στους Δήμους Αυλώνος, Δυστίων, Κονιστρών, Κύμης

25.-Έγκριση Μελέτης του έργου «Επισκευή Συντήρησης Νεκροταφείου ΔΚ Αλιβερίου».

26. -Έγκριση πρακτικού της επιτροπής για ανάθεση του  έργου «ανάπλαση κέντρου Αλιβερίου».

27.- Έγκριση του 1ου ΑΠΕ έργου «Διαμορφώσεις-Διανοίξεις Δρόμων Έδρας Δήμου»

28.- Έγκριση του 1ου ΑΠΕ έργου «Διαμορφώσεις Κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΔ Ανδρονιάνων»

29- Παράταση Προθεσμίας Έργου «Αποκατάσταση Οδοποιϊας του Δήμου Κύμης»

30.- -Έγκριση του 1ου ΑΠΕ έργου «Πλακοστρώσεις Εξωτερικής Οδοποιϊας ΤΔ Ανδρονιάνων»

31-.Παράταση προθεσμίας του έργου «Αγροτική Οδοποιϊα Νοτίων Δημοτικών Διαμερισμάτων»

32.-Παράταση Προθεσμίας του έργου «Αναβάθμιση του Γυμνασίου Λυκείου Κύμης»

33.- Αποδοχή παραχώρησης τμήματος οικοπέδου στη κοινή χρήση α)στη ΤΚ Αγίου Βλασίου ΔΕ Κονιστρών (αίτηση Μαρίας Γκινοσάτη και Μαρίας Ποταμιάνου), β) στη ΤΚ Ορίου – Αίτηση Δημήτρη Ηλία, γ) στη ΤΚ Αγίου Ιωάννη, αίτηση Σταματούλας Μεταξά-Καραθανάση, δ) στη ΤΚ  Κονιστρών της Ορσαλίας Ελευθερίου

34.-Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «προμήθεια και τοποθέτηση δύο αιθουσών ΕΠΑΛ»

35.- Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Οστεοφυλακίου και Περίφραξη Νεκροταφείου ΤΚ Αργυρού της ΔΕ Δυστίων»

36.- Παράταση της προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση της εσωτερικής οδοποιίας Κονιστρών».

37.Έγκριση συνδρομής για εγγραφή στη Δημοτέλεια

38.- Έγκριση δαπανών   ηλεκτροδοτήσεων της ΔΕΗ

39.-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

40.- Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

41.-Ορισμός υπευθύνου για την παραλαβή χρημάτων αποπληρωμής έργων ΚΑ 2005ΕΠ05630104 και ΚΑ 2005ΕΠ05630105 του πρώην Δήμου Κονιστρών από το τμήμα Οικονομικής Διαχείρησης Επενδυτικών Προγραμμάτων και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

    

 

 

 

                                                     Άγγελος   Ποθητάκης