Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 Καλείσθε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι  (οδός Κ. Μπακόλα), την  22   του μηνός  Σεπτεμβρίου   2011, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 19:00 , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα    θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

1. – Εμποροπανήγυρη Αυλωναρίου.

2. – Συζήτηση –λήψη απόφασης άμεσων ενεργειών μετά τις πρόσφατες άστοχες εκρήξεις  στο Λατομείο LAFARGE ΑΒΕΕ στη θέση Τσαρούχη, που συντάραξαν την πόλη του Αλιβερίου .

3. Αποδοχή δωρεάς οικοπέδου Δ. Κόκκου για εγκατάσταση ΣΜΑ.

4. -Αποδοχή δωρεάς Παναγιώτη Λάμπρου

5. – Αποδοχή δωρεάς  Παύλου Παύλου

6. – Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΔΕΗ.

7. – Σύσταση  μελών επιτροπής  του αρθ. 1 του ΠΔ 5/ 86, για τον  προσδιορισμό της αξίας ακινήτων , για την  εισφορά  σε χρήμα.

8. – Έγκριση  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας.

9. – Αίτηση Αλεξάνδρου Βελισσαράκου

10. -Αίτηση Χρήστου Παπαδημητρίου

11. – Λήψη απόφασης για   εκκαθάριση και ορισμό εκκαθαριστών, των κάτωθι αμιγώς Δημοτικών Επιχειρήσεων  

α. ΔΕΠΑΤ      β. ΔΕΑΝΑΕ    γ. ΔΕΠΑΚ  δ.  ΔΕΠΑΔ

12.- Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων στη Παναγιώτα Τσούμαρη

13.-Διαγραφή από Χρηματικούς Καταλόγους των Τριανταφυλλιάς Ζυγούρη και  Βασιλείου Μαντασσά

14. -Αίτηση Μυρίδη Παναγιώτη

15. -΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Προστασία επαρχιακού δικτύου πυρόπληκτης περιοχής».

16.- Έγκριση 2ο ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από Ξεν Παγίδα έως οικ. Σαλή της  Τ.Κ Πετριών της Δ,Ε  Δυστίων.

17. -Παράταση Προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση κατεστραμμένου δικτύου ύδρευσης Δήμου Κονιστρών»

18. -Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

19.-Αναμόρφωση  προυπολογισμού

20. – Αίτηση Κ. Κούσουλα (παραχώρηση στη κοινή χρήση ακινήτου στα Δένδρα)

21. -Αίτηση Ι. Ζυγόπουλου

22. Τροποποίηση-συμπλήρωση και επανάληψη της 82/11 απόφασης του Δ.Σ περί  Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου και σύσταση νέου ΝΠΔΔ  Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Δήμου Κύμης – Αλιβερίου κατά τις διατάξεις του ν. 3852/10 (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010)

23. Τροποποίηση-συμπλήρωση και επανάληψη της 80/11 απόφασης του Δ.Σ περί   «Λήψη απόφασης για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου Κοινοφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Κύμης και προσαρμογή του καταστατικού της σύμφωνα με τον Νόμο»

24.-Κατανομή επιχορήγησης σε αθλητικά σωματεία.

25.-Χρηματικό βοήθημα σε οικονομικά αδύναμο δημότη

26.-. Έγκριση μελέτης  και τρόπος εκτέλεσης του έργου, «Ασφαλτοστρώσεις –Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ Αυλωναρίου».

27.-. Έγκριση μελέτης  και τρόπος εκτέλεσης του έργου, «  Επισκευή –συντήρηση Νεκροταφείων ΔΚ  Αλιβερίου».

28.-. Έγκριση μελέτης  και τρόπος εκτέλεσης του έργου, «  Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ  Κοσκίνων».

29.-. Έγκριση μελέτης  και τρόπος εκτέλεσης του έργου, «  Τσιμεντοστρώσεις –ασφαλτοστρώσεις δρόμων ΤΚ  Οξυλίθου».

30.-. Έγκριση μελέτης  και τρόπος εκτέλεσης του έργου, «  Τεχνικά έργα  ΔΚ  Αλιβερίου».

31.-. Έγκριση μελέτης  και τρόπος εκτέλεσης του έργου, «  Ασφαλτοστρώσεις δρόμων ΔΚ  Αλιβερίου».

32.-  Αίτηση Παππά Μαρίας  (ζώνη 800 μέτρων Μονόδρι).

33.- Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

34. Παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Σχολείου  Τ.Κ. Βρύσης  στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Δραγουνάρα»

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

    

 

 

 

                                                     Άγγελος   Ποθητάκης