Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 Καλείσθε να    προσέλθετε στη       συνεδρίαση της   Οικονομικής Επιτροπής, που

  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο

 Αλιβέρι, την 22  του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2011,  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα

 22:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων   στα παρακάτω    θέματα .

  

  1. 1.     Ανάκληση των 58/11 και 59/11  αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής

 2. «Απευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης  για την τεχνική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) για ΧΑΔΑ Δ.Ε Κύμης στη θέση Κοτρωνάκια»

      3.   «Απευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης   για την τεχνική μελέτη    περιβαλλοντικής αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) για ΧΑΔΑ Δ.Κ. Αλιβερίου  στη θέση Κόκκινο Χωράφι

      4.   «Απευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης   για την τεχνική μελέτη    περιβαλλοντικής αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) για ΧΑΔΑ Τ.Κ Μετοχίου της Δ.Ε Κύμης »

       5.   «Απευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης   για την τεχνική μελέτη    περιβαλλοντικής αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) για ΧΑΔΑ  Τ.Κ Νεοχωρίου της Δ.Ε Αυλώνος.»

       6. «Απευθείας ανάθεση σύνταξης της « Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στη Δημοτική Ενότητα Αλιβερίου»

       7. «Απευθείας ανάθεση σύνταξης της « Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών -Αυλωναρίου»

 

                                                                              Ο     Πρόεδρος

 

 

 

 

 

 

                                                                               Θωμάς Δημήτρης