Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2011

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 Καλείσθε να    προσέλθετε στη       συνεδρίαση της   Οικονομικής Επιτροπής, που

  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο

 Αλιβέρι, την 27  του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2011,  ημέρα  Τρίτη   και ώρα

 

13:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων   στα παρακάτω    θέματα .

 

 

  1. 1.     Απευθείας ανάθεση, για την μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για το έργο «Εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων  Τ.Κ Γαβαλά»
  2. 2.     Να μην ασκηθεί έφεση κατά των αποφάσεων:

α .   2082/2011  του  Ειρηνοδικείου Αθηνών και

β .  120/2011  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας 

  1. 3.     Ορισμοί δικηγόρων
  2. 4.     Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση πλατειών Δ.Κ Κύμης»
  3. 5.     Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Τεχνικά έργα Τ.Κ ‘Ανω Ποταμίας».
  4. 6.     Εμποροπανήγυρη Αυλωναρίου
  5. 7.     Ανάκληση της 71/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
  6. 8.     Απευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης  για την «Ανάπλαση πλατείας Ζωντού». (ειδική αρχιτεκτονική)
  7. 9.      Απευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης  για την «Ανάπλαση πλατείας Ζωντού»(αρχιτεκτονική)

10.  Απευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης  για την «Ανάπλαση πλατείας Ζωντού».(Η/Μ)

11.  Απευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης  για την «Ανάπλαση πλατείας Ζωντού» (συγκοινωνιακή)

12. Ανάθεση σύνταξης προμελέτης ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων και εγκαταστάσεων συστημάτων Α.Π.Ε

13. Έγκριση εντολής μετακίνησης για τους υπαλλήλους Βέκιου  Αναστάσιου, Γιατρά Νικόλαου, Μεταξά Νικόλαου.

14. Έγκριση των όρων διακήρυξης, για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια λαμπτήρων για το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού .

15. Έγκριση των όρων διακήρυξης, για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών σήμανσης.

 

                                                                              Ο     Πρόεδρος

 

 

                                                                               Θωμάς Δημήτρης