Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Ψήφισμα για το θάνατο του πρώην αντιδημάρχου Νικόλαου Μπιμπλή

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011

Σήμερα την 14 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλιβερίου, ύστερα από την με αριθ. 25420/14-9-2011 πρόσκληση του Προέδρου Άγγελου Ποθητάκη, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού άρθρου.  

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ήταν παρόντα :

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ποθητάκης Άγγελος
 
 1. Ρήγας Μιχαήλ
 
 1. Μπότης Νικόλαος
 2. Παππάς Βασίλειος
 
 1. Μάγειρας Δημήτριος
 
 1. Μπάτσα Αρετή
 2. Κιούσης Νικόλαος
 3. Πάφρας Αργύρης
 
 1. Χριστόπουλος Βασίλειος
 2. Βλάχος Αναστάσιος
 
 1. Λαθουράς Μιχαήλ
 2. Κόκκος Γεώργιος
 
 1. Κουϊμιτζή-Στάμου Αικατερίνη
 
 1. Βαρλάμος Ιωάννης
 
 1. Καραγιάννη Θεοδώρα
 
 1. Ντόβολης Βασίλειος
 
 1. Στουπή Ελένη
 
 1. Καδδίτη-Κατσίκα Ιωάννα
 
 1. Παπαϊωάννου Ιωάννης
 
 1. Σκουλαρίκης Κων/νος
 
 1. Σκεμπές Ιωάννης
 
 1. Μπενάκης Ιωάννης
 
 1. Βαρδακώστας Θεόδωρος
 2. Καράπα Αικατερίνη
 
 1. Κούκης Ιωάννης
 
 1. Φραγκούλης Δημήτριος
 
 1. Μπάνος Νικόλαος
 
 1. Χουλιαράς Ευάγγελος
 
 1. Σιαγιάννης Ιωάννης
 2. Λύκος Στέφανος
 
 1. Κότσαρης Γεώργιος
 2. Μιχαήλ Κων/νος
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος . Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, εισηγείται το κατεπείγον θέμα της έκτακτης συνεδρίασης. Ο Νικόλαος Μπιμπλής υπήρξε αγωνιστής της ζωής και της κοινωνίας. Υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση στο Δήμο Αυλώνος όλη την δωδεκαετή διάρκεια της μεταρρύθμισης του «Καποδίστρια», με τις ιδιότητας του τοπικού συμβούλου, του δημοτικού συμβούλου, του αντιδημάρχου και του προέδρου της ΔΕΥΑΑ. Υπερασπίστηκε με πάθος και ευπρέπεια τις αρχές του. Πάντα εκλεγότανε στις πρώτες θέσεις, απόδειξη της ευρύτερης αποδοχής και αναγνώρισης που έχαιρε στη τοπική κοινωνία η προσωπικότητα και το έργο του. Άνθρωπος με επιστημονική μόρφωση και ευρύτερη παιδεία, μετέφερε με αποτελεσματικότητα και στη τοπική αυτοδιοίκηση την προηγούμενη πλούσια εμπειρία του από την συνδικαλιστική δράση στον επαγγελματικό του χώρο και στους κοινωνικούς φορείς. Σαν ελάχιστος φόρος τιμής στη προσφορά του προτείνεται: Α) να αποσταλούν τα συλλυπητήρια του Δήμου στη οικογένεια του Β) να παραστεί αντιπροσωπεία του Δήμου με επικεφαλής τον Δήμαρχο στην εξόδια ακολουθία Γ) να κατατεθεί στεφάνι στη σωρό του Δ) να εκφωνήσει επικήδειο ο αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος Ε) να παραχωρηθεί τάφος στο κοιμητήριο του Οριού. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει: Α) να αποσταλούν τα συλλυπητήρια του Δήμου στη οικογένεια του Β) να παραστεί αντιπροσωπεία του Δήμου με επικεφαλής τον Δήμαρχο στην εξόδια ακολουθία Γ) να κατατεθεί στεφάνι στη σωρό του Δ) να εκφωνήσει επικήδειο ο αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος Ε) να παραχωρηθεί τάφος στο κοιμητήριο του Οριού.

Ο Πρόεδρος Άγγελος Ποθητάκης