Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Ψήφισμα για το θάνατο του πρώην Δημάρχου Παπαναστασίου Δημήτρη

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011

Σήμερα την 16 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλιβερίου, ύστερα από την με αριθ. 25762/16-9-2011 πρόσκληση του Προέδρου Άγγελου Ποθητάκη, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό  νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού άρθρου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ήταν παρόντα :

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ

 

  1. Ποθητάκης Άγγελος
 
  1. Ρήγας Μιχαήλ
 
  1. Μπότης Νικόλαος
  2. Παππάς Βασίλειος
 
  1. Μάγειρας Δημήτριος
 
  1. Μπάτσα Αρετή
  2. Κιούσης Νικόλαος
  3. Πάφρας Αργύρης
 
  1. Χριστόπουλος Βασίλειος

10.Βλάχος Αναστάσιος

 
11.Λαθουράς Μιχαήλ

12.Κόκκος Γεώργιος

 
13.Κουϊμιτζή-Στάμου Αικατερίνη  
14.Βαρλάμος Ιωάννης  
15.Καραγιάννη Θεοδώρα  
16.Ντόβολης Βασίλειος  
17.Στουπή Ελένη  
18.Καδδίτη-Κατσίκα Ιωάννα  
19.Παπαϊωάννου Ιωάννης  
20.Σκουλαρίκης Κων/νος  
21.Σκεμπές Ιωάννης  
22.Μπενάκης Ιωάννης  
23.Βαρδακώστας Θεόδωρος

24.Καράπα Αικατερίνη

 
25.Κούκης Ιωάννης  
26.Φραγκούλης Δημήτριος  
27.Μπάνος Νικόλαος  
28.Χουλιαράς Ευάγγελος  
29.Σιαγιάννης Ιωάννης

30.Λύκος Στέφανος

 
31.Κότσαρης Γεώργιος

32.Μιχαήλ Κων/νος

 

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Θωμάς προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παπαλεωνίδου Ελένη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.  Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και    εισηγείται     το  θέμα της    ημερήσιας διάταξης όπου  ανέφερε:

Η ζωή του Δημήτρη Παπαναστασίου είναι απόλυτα συνυφασμένη με την ενεργή συμμετοχή και ανάμιξη του στα κοινά. Η διαδρομή του στην υπηρεσία των δημοτών  καλύπτει διάστημα τριάντα ολόκληρων συνεχόμενων χρόνων, χωρίς καμία διακοπή. Ελάχιστοι έχουν να επιδείξουν τόση πολύχρονη και συνεχή παρουσία. Υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση στη πρώτη και στη δεύτερη βαθμίδα της, ως αντινομάρχης Εύβοιας, αντιπρόεδρος και γραμματέας της ΤΕΔΚΕ,  Πρόεδρος Μονοδρίου και Δήμαρχος Κονιστρών. Η δραστηριότητα του, σε όλες τις θέσεις που υπηρέτησε,  ήταν έντονη και πολυσχιδής. Κυρίως ήταν αποτελεσματική και πρωτοποριακή. Αναμίχθηκε στη τοπική αυτοδιοίκηση όταν αυτή ήταν παραγκωνισμένη από την κεντρική πολιτεία και άνοιξε δρόμους στη διεκδίκηση αρμοδιοτήτων και πόρων, που της έδωσαν την δυνατότητα να κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στα τοπικά πράγματα και να γίνει ουσιαστικός ρυθμιστής των τοπικών εξελίξεων. Ήταν από τους πρωτοπόρους που οραματίστηκε την δημιουργία συνδέσμων ανάπτυξης και συνεταιριστικών επιχειρήσεων οι οποίοι έδωσαν την εποχή εκείνη νέες αναπτυξιακές δυνατότητες στη τοπική αυτοδιοίκηση. Συμμετείχε στη διοίκηση των πρωτοποριακών αυτών θεσμών, στα πρώτα, δύσκολα χρόνια λειτουργίας τους, εδραιώνοντας με την συμμετοχή του την εύρυθμη λειτουργία τους.   Έντονα μαχητικός, ανυποχώρητος διεκδικητής αυτών που πίστευε, έτυχε της επανειλημμένης επανεκλογής στα αξιώματα που διεκδίκησε, απόδειξη της αναγνώρισης που έτυχε η προσωπικότητα και το έργο του από τους συνδημότες του. Σαν ελάχιστος φόρος τιμής στη προσφορά του προτείνεται :

1.- Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια του σώματος στην οικογένεια του.

2.-Να παραστεί το Δημοτικό Συμβούλιο με επικεφαλής τον Δήμαρχο στην εξόδια ακολουθία του.

3.- Να γίνει η κηδεία του με δημοτική δαπάνη

4.- Να κατατεθεί στεφάνι  στη σωρό του,

5.- Να παραχωρηθεί τάφος στο κοιμητήριο Μονοδρίου.

 Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση,  ομόφωνα  αποφασίζει:

 1.- Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια του σώματος στην οικογένεια του.

2.-Να παραστεί το Δημοτικό Συμβούλιο με επικεφαλής τον Δήμαρχο στην εξόδια ακολουθία του.

3.- Να γίνει η κηδεία του με δημοτική δαπάνη.

4.- Να κατατεθεί στεφάνι  στη σωρό του.

5.- Να παραχωρηθεί τάφος στο κοιμητήριο Μονοδρίου.

 Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Γι΄αυτό γράφτηκε και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.

 Ο Πρόεδρος                                                           Τα μέλη

ΤΥ Υπογραφή                                                     ΤΥ Υπογραφές

Ο  Πρόεδρος

Άγγελος Ποθητάκης