Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Επιτυχία του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου με την ένταξη στο ΕΣΠΑ τεσσάρων έργων ύψους 832.038 €

Δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011

Η επιτυχής ένταξη των έργων στο ΕΣΠΑ που πρόσφατα πραγματοποιήθηκε αποτελεί σημαντική επιτυχία της Δημοτικής αρχής  γιατί κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων της, να παραλάβει όλες τις απαραίτητες υπό εκπόνηση μελέτες και να  παρθούν όλες οι αδειοδοτήσεις ώστε τα έργα να είναι ώριμα για να χρηματοδοτηθούν. Εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ και χρηματοδοτούνται (εκχωρημένο ποσό του ΕΠ «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη») από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχο Περγαντά τέσσερα έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου, με συνολικό προϋπολογισμό 832.038 ευρώ.

Πρόκειται για: 

  • Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Τ.Δ. Ζαράκων της ΔΕ Διστύων Δήμου Κύμης – Αλιβερίου προϋπολογισμού 148.055€.
  • Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Τ.Δ.  Κριεζών της ΔΕ Διστύων Δήμου Κύμης – Αλιβερίου προϋπολογισμού 212.828€.
  • Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Τ.Δ.  Κόσκινων της ΔΕ Διστύων Δήμου Κύμης – Αλιβερίου προϋπολογισμού 243.215€.
  • Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Τ.Δ.  Βέλους της ΔΕ Διστύων Δήμου Κύμης – Αλιβερίου προϋπολογισμού 227.940€.

Φυσικά, η επιτυχής έκβαση της υπόθεσης, δείχνει ανάγλυφα την αλλαγή που έχει επέλθει στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου  σχετικά με την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα και το σωστό συντονισμό για την ένταξη έργων σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Τα έργα αφορούν στην αποκατάσταση τεσσάρων ΧΑΔΑ , συνολικής επιφάνειας 46 στρεμμάτων, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, που έχουν καταστεί ανενεργοί. Με την υλοποίηση του έργου τίθεται οριστικά τέρμα στην ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων στις περιοχέςαυτές και γίνεται πλήρης αποκατάστασή τους αναβαθμίζοντας έτσι τις συνθήκες δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος του Δήμου. Οι χωματερές αυτές λειτουργούσαν δεκαετίες επιβαρύνοντας το περιβάλλον. Η σκοπιμότητα του έργου ήταν η εξάλειψη αυτών των πηγών ρύπανσης και η αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος με την οριστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα των ανεξέλεγκτων χωματερών. Οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν: Χωματουργικές εργασίες ,   έργα αντιπλημμυρικής προστασίας,  έργα πρασίνου,  λοιπές εργασίες αποκατάστασης των χώρων, περίφραξη κ.ά. Για άλλη μια ακόμη φορά αποδείχθηκε έμπρακτα, ότι τα θέματα της περιβαλλοντικά ασφαλούς διαχείρισης των απορριμμάτων είναι μια από τις μεγάλες προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής.