Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Η ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων απαιτεί και ολοκληρωμένη γνώση

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011

 

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα από ανθρώπους που είναι φανερό ότι είναι ημιμαθείς, για την χωροθέτηση δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στα όρια του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, είναι σκόπιμο να δοθούν κάποιες διευκρινίσεις. Τονίζοντας  παράλληλα ότι χειρότερο από την αμάθεια είναι η ημιμάθεια, θέλοντας να πιστεύουμε ότι τα όσα δημοσιεύτηκαν για το θέμα είναι αποτέλεσμα ημιμάθειας και όχι προσπάθειας παραπληροφόρησης ή δημιουργίας σύγχυσης και διαστρέβλωσης της αλήθειας.  

Οι ΣΜΑ είναι έργο συνοδό των ΧΥΤΥ!

Απαραίτητο – άμεσα υλοποιήσιμο και ανεξάρτητο από το ΧΥΤΥ.  

Όσο για τη «φουριόζικη»   πρωτοβουλία για τον καθορισμό του χώρου του ΧΥΤΥ μονομερώς από τον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου θα ήταν σκόπιμο στα γραφόμενά τους να ανέφεραν ότι πριν από λίγο καιρό συνάφθηκε προγραμματική σύμβαση του Συνδέσμου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Νότιας Εύβοιας με το Δήμο Κύμης – Αλιβερίου, που διαθέτει την απαραίτητη Τεχνική Υπηρεσία και διαχειριστική επάρκεια, ώστε να προχωρήσουν πλέον από αυτόν οι αναγκαίες σύμφωνα με το νόμο διαδικασίες ωρίμανσης για τη δημοπράτηση του έργου.  Ό,τι βέβαια γίνει, θα γίνει από κοινού με το Δήμο Καρύστου, και σε συνεργασία με την Περιφέρεια και το ΥΠΕΚΑ.

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης  απορριμμάτων την αναβάθμιση του Περιβάλλοντος και κατά συνέπεια της ποιότητας της ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών, η Δημοτική αρχή έχει αρχίσει από την πρώτη στιγμή να βάζει σε τάξη και σε σειρά ένα πρόβλημα που χρονίζει.  Μέχρι την απόδοση οριστικής λύσης με τη δημιουργία ΧΥΤΥ Νότιας Εύβοιας, οφείλουμε να προχωρήσουμε σε αποτελεσματικές δράσεις περισυλλογής και διαχείρισης, ώστε στους υφιστάμενους χώρους διάθεσης απορριμμάτων (στο ΧΥΤΑ Χαλκίδας εν προκειμένω, αφού σύμφωνα με τις εντολές του Υπουργείου αυτός θα δέχεται τα απορρίμματα της περιοχής μας και όλης της Νότιας Εύβοιας, από 1/1/2012) να πηγαίνουν τα λιγότερα δυνατόν απορρίμματα.

 Στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Στερεάς Ελλάδας προτείνεται να λειτουργήσουν τουλάχιστον 1-2 ΣΜΑ στην Διαχειριστική Ενότητα της Νότιας Εύβοιας, δηλαδή στα όρια των Καλλικρατικών Δήμων Κύμης – Αλιβερίου & Καρύστου.  Ρητά αναφέρεται ότι ο αριθμός αυτός μπορεί να διαφοροποιηθεί κατά περίπτωση. Επίσης ρητά αναφέρεται ότι κάθε έργο που είναι σύμφωνο με τους στόχους του Περιφερειακού Σχεδιασμού είναι  αποδεκτό. Συνεπώς δεν εμποδίζει σε τίποτα το Δήμο Καρύστου να αποφασίσει μόνος του για τον αριθμό των ΣΜΑ που επιθυμεί.

Ο αριθμός των ΣΜΑ για το Δήμο Κύμης-Αλιβερίου προέκυψε σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου & εξειδικευμένους επιστήμονες. Κρίθηκε, λοιπόν, ότι είναι συμφέρον τεχνο-οικονομικά για το Δήμο και τους Δημότες να υλοποιηθούν 2 ΣΜΑ στην περιοχή του. Η χρηματοδότηση των ΣΜΑ θα γίνει από το ΕΣΠΑ. Επισημαίνουμε ότι χρόνος υλοποίησης του έργου κατασκευής των ΣΜΑ είναι το 1/6 από τον αντίστοιχο χρόνο για την δημιουργία του ΧΥΤΥ.

Προς ενημέρωση των Δημοτών να αναφέρουμε συνοπτικά ότι :  Οι σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) είναι στεγασμένες κλειστές εγκαταστάσεις στις οποίες μεταφέρονται και μεταφορτώνονται τα απορρίμματα.  Κανένα απορριμματοφόρο του Δήμου δεν πηγαίνει στην εγκατάσταση διάθεσης (ΧΥΤΥ,ΧΥΤΑ κτλ). Τα απορριμματοφόρα αδειάζουν στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων με μία διαδικασία που διαρκεί 4 λεπτά, χωρίς τα απορρίμματα να έρθουν καθόλου σε επαφή με το περιβάλλον. Πρόκειται δηλαδή για ένα στεγανό κλειστό σύστημα μεταφόρτωσης. Εκεί τα σκουπίδια συμπιέζονται σε containers   συνήθως με λόγο φορτίων 1:3 ή 1:4.και μεταφέρονται στην εγκατάσταση επεξεργασίας/διάθεσης.

Συνεπώς οι Σ.Μ.Α. χωροθετούνται κατά το δυνατό εγγύτερα και σε κεντροβαρικά σημεία ως προς τις πηγές δημιουργίας των απορριμμάτων, ώστε τα απορριμματοφόρα οχήματα μετά την συμπλήρωση του φορτίου τους να διανύουν την ελάχιστη δυνατή απόσταση μέχρι τον ΣΜΑ, όπου ξεφορτώνουν και επιστρέφουν και πάλι στο έργο της αποκομιδής. Έτσι εξοικονομούμε προσωπικό, καύσιμα, χρόνο και μείωση βλαβών των απορριμματοφόρων τουλάχιστον κατά 35%. 

Αυτή τη στιγμή τα απορρίμματα στο Δήμο μας εξακολουθούν να πηγαίνουν σε ανεξέλεγκτες χωματερές και  όπως θα έπρεπε να γνωρίζουν οι «ειδικοί» με βάση την Εθνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία υποχρεούμαστε να τους κλείσουμε «χθες»! Και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Σε διαφορετική περίπτωση, προβλέπεται πρόστιμο ύψους 34.000 €/ ημέρα. Πρόστιμο που θα καλεστεί να πληρώσει ο Δήμος και οι δημότες.

Η Νότια Εύβοια πρέπει και οφείλει να περάσει στο επόμενο στάδιο. Οι δύο Δήμοι, Κύμης – Αλιβερίου και Καρύστου είμαστε οι μόνοι στην Εύβοια που εξακολουθούμε να έχουμε και να χρησιμοποιούμε χωματερές. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ορθή διαχείριση στα απορρίμματα και από αυτό να κινδυνεύει η δημόσια υγεία, αλλά να κινδυνεύουμε και με δυσθεώρητα πρόστιμα. Τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, ποίος μπορεί να αναλάβει το κόστος για αυτό?

Τα δύσκολα προβλήματα απαιτούν ριζικές παρεμβάσεις. Δε θέλουν ευρεσιτεχνίες και πυροτεχνήματα. Θέλουν ολοκληρωμένες και οριστικές λύσεις, με δοκιμασμένο αποτέλεσμα. Αυτό δε προσπαθούμε με την καθημερινή μας δράση να επιτυγχάνουμε.