Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011

      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  7/2011                                            

 Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου προκηρύσσει, πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, με σκοπό την προμήθεια «λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου»  του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, για το έτος 2011, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 14.996,69€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εγγύηση συμμετοχής ύψους 749,83€

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις  6η  Οκτωβρίου  2011  ημέρα Πέμπτη του έτους 2011 και ώρα  9:00 (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στο Δημαρχείο, Κ.   

Για περισσότερες πληροφορίες, τους όρους της διακήρυξης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Αθανάσιο Κριτσιώτη, τηλ.: 2223029744, 2223023440 (εσωτ. 214)τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ