Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σχολική Επιτροπη της Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου

Δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Η Σχολική Επιτροπη της Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου προκηρύσει την πρόσληψη καθαριστριών/ων των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου για το σχολικό έτος 2011-2012, με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Τα σχολεία που έχουν ανάγκη καθαρισμού είναι τα εξής:

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΜΗΣ

 1. Δ.Σ ΒΙΤΑΛΩΝ
 2. Ν/Γ ΒΙΤΑΛΩΝ
 3. Ν/Γ ΟΞΥΛΙΘΟΥ
 4. Ν/Γ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ
 5. 2Ο  6/Θ Δ.Σ &1Ο Ν/Γ ΚΥΜΗΣ     
 6. Ν/Γ ΠΛΑΤΑΝΑΣ

 

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ

      1. Ν/Γ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ

      2. Δ.Σ & Ν/Γ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ

 

Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΥΛΩΝΟΣ

     1. Ν/Γ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ

     2. Δ.Σ & Ν/Γ ΣΥΚΙΩΝ

    

Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΔΥΣΤΙΩΝ

      1.  Δ.Σ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

      2. Ν/Γ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

      3. Δ.Σ & Ν/Γ ΒΕΛΟΥΣ

      4. Δ.Σ ΔΥΣΤΟΥ

      5. Ν/Γ ΔΥΣΤΟΥ

      6. Δ.Σ & Ν/Γ ΑΡΓΥΡΟ

      7. Δ.Σ ΚΡΙΕΖΩΝ

      8. Δ.Σ & Ν/Γ ΚΟΣΚΙΝΩΝ

 

Ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

     1.  2Ο Δ.Σ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

     2.  Ν/Γ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ

     3. 1Ο Ν/Γ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

     4. 2Ο Ν/Γ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

     5. 3Ο Ν/Γ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

     6. Ν/Γ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων θα είναι οκτώ (8) μήνες, από 1/11/2011 μέχρι 30/6/2012. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης στις Δ/νσεις των παραπάνω σχολείων μέχρι τη  Δευτέρα 31/10/2011. Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ο/η ενδιαφερόμενος/η υπογράψει σύμβαση για καθαριότητα με άλλο σχολείο
 • Φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας εφόσον υπάρχει.

 

Ο Πρόεδρος

Τάσος Βλάχος