Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Προμήθεια ειδών σήμανσης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011

      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  9/2011                                          

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου προκηρύσσει, πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, με σκοπό την προμήθεια ειδών σήμανσης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, για το έτος 2011, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 19.996,85€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εγγύηση συμμετοχής ύψους 999,84€

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις  6  Οκτωβρίου  2011  ημέρα Πέμπτη του έτους 2011 και ώρα  14:00 (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στο Δημαρχείο, Κ. Μπακόλα 30, Αλιβέρι.

Για περισσότερες πληροφορίες, τους όρους της διακήρυξης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Αθανάσιο Κριτσιώτη, τηλ.: 2223029744, 2223023440 (εσωτ. 214)τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ