Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΧΟΛ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α-ΘΜΙΑ

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011

                             Προς

            Τα Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλιβερίου την 14η του μηνός Οκτωβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ον : «Συγκρότηση σε σώμα του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κύμης Αλιβερίου” »

Θέμα 2ον : «Καθορισμός και σύσταση Συμβουλίων Σχολικής Κοινότητας, για τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κύμης Αλιβερίου»

Θέμα 3ον : «Εξουσιοδότηση προέδρου για έκδοση ΑΦΜ του νομικού προσώπου με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου”»

Θέμα 4ον : «Ζήτηση προσφορών από τα πιστωτικά ιδρύματα του δήμου μας για το επιτόκιο καταθέσεων»

Θέμα 5ον : «Εξουσιοδότηση προέδρου για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κύμης Αλιβερίου»

Θέμα 6ον  : «Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού και την παραλαβή προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις ΕΚΠΟΤΑ»

Θέμα 7ον  : «Εξουσιοδότηση δημοτικού υπαλλήλου για την παραλαβή και κλείσιμο των βιβλιαρίων καταθέσεων των συγχωνευμένων, στο νέο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή των μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, σχολικών επιτροπών καθώς και την παραλαβή τυχόν μετρητών στα χέρια των υπολόγων αυτών. Επίσης και την κατάθεση των ποσών βιβλιαρίων και μετρητών στο νέο λογαριασμό που ανοίχτηκε στο όνομα της νέας ενιαίας σχολικής επιτροπής  μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης του δήμου μας»

Θέμα 8ον : «Οικονομικός απολογισμός των πρώην σχολικών επιτροπών Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κύμης Αλιβερίου»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Βλάχος Τάσος