Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 Καλείσθε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι  (οδός Κ. Μπακόλα), την  10   του μηνός  Οκτωβρίου   2011, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  18:00 , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων   στα παρακάτω     θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

  1. «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου  ΔΕΥΑΚΑ».
  2. Παράταση προθεσμίας έργου «Αγορά –επισκευή και συντήρηση σπιτιού Γ. Ν.  Παπανικολάου»
  3. Αίτηση Π. Θεοχάρη, για παραχώρηση χώρου σε κοινή χρήση (Ανδρονιάνοι)
  4. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις –ασφαλτοστρώσεις  Δ.Κ Κύμης»
  5. Έγκριση επεκτάσεων- ηλεκτροδοτήσεων  ΔΕΗ
  6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
  7. Τροποποίηση προϋπολογισμού
  8. Έγκριση μελέτης «προμήθεια εξοπλισμού προκατασκευασμένων (Compact)  συστημάτων επεξεργασίας αστικών λυμάτων ΤΚ  Μονοδρίου»

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

    

 

                                                 Άγγελος   Ποθητάκης