Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2011

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» 

Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι, την 17η  του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

  1. – Κατάρτιση των όρων για διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις Δ.Κ. Κύμης»
  2. – Απευθείας ανάθεση του έργου « Εκσκαφές – άρση καταπτώσεων Τ.Κ. Οξυλίθου».
  3. – «Συγκρότηση επιτροπής, για την διενέργεια διαγωνισμών έργων»
  4. – Απευθείας ανάθεση του έργου «Τεχνικά έργα Δ.Κ. Κύμης».
  5. – Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού, για την «προμήθεια λαμπτήρων, για το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου»
  6. – Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού, για την «προμήθεια ειδών σήμανσης»
  7. – Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού, για την «προμήθεια ειδών γραφείου», και διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού.
  8. – Απευθείας ανάθεση του έργου, «Ανάπλαση – Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ. Κ. Καλημεριάνων».
  9. – Ορισμοί δικηγόρων.

 

                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                 ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ