Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αλιβερίου

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου από την αρχή του θητείας του, προσεγγίζοντας το πρόβλημα, έθεσε σε προτεραιότητα τη μεταστέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αλιβερίου για την καλύτερη οργάνωση της Υπηρεσίας όσο και για την απομάκρυνση της από το κέντρο της Πόλης. Επειδή δυστυχώς, πολλά ακούγονται για το θέμα αυτό, και μάλιστα και από Δημοτικούς Συμβούλους της αντιπολίτευσης, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, θα πρέπει να ενημερώσουμε όλους υπεύθυνα για το θέμα.

  • Το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Αλιβερίου στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο. Σύμφωνα με το 26468/22-9-2011 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας δεν υπάρχουν για την εν λόγω μίσθωση (που καταρτίστηκε από τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αποφάσεις Δ.Σ., δημοπρασία, προσφορές κλπ) και ως εκ τούτου η έγκριση της δαπάνης από την υπηρεσία επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αδύνατη. Οι κατά τα προηγούμενα έτη δαπάνες της μίσθωσης έγιναν παράτυπα χωρίς την κατά νόμο επιβεβλημένη έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  • Με το 6129/21-3-2011 έγγραφο του Δημάρχου προς την Δ/νση Δασών έγινε αίτημα για παραχώρηση χρήσης έκτασης 2 στρεμ. και ενός αχρησιμοποίητου οικήματος στο χώρο του Δασονομείου, το οποίο έχει στην κατοχή του ενιαία έκταση 15 στρεμ. Όλα αυτά κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου την οποία οφείλουν να γνωρίζουν – θυμούνται όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι! Ομόφωνα επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μεταστέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμάκιου στον χώρο του Δασονομείου.
  • Με το 1655/30-3-2011 έγγραφο της Δ/νσης Δασών υπήρξε αρνητική απάντηση για την παραχώρηση χρήσης της αιτούμενης έκτασης, αλλά και του ενός αχρησιμοποίητου οικήματος. Από αυτήν την αρνητική απάντηση μέχρι σήμερα ο Δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου βρίσκεται σε συνεχείς επαφές για την επίλυση του προβλήματος.
  • Με το 28964/1-10-2011, ο Δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου επανέρχεται με αίτηση προς τη Δ/νση Δασών για την παραχώρηση της έκτασης  των 2 στρεμ. για την τοποθέτηση 2 οικίσκων και την  στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου.

Πιστεύουμε, και υπό την πίεση της πρόσφατα εκδοθείσας δικαστικής απόφασης, υπέρ του ιδιοκτήτη όπου στεγάζεται σήμερα το Κλιμάκιο, το πρόβλημα να βρει τη λύση του. Το θέμα πάντως θα εισαχθεί και πάλι προς συζήτηση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.