Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 30 Οκτωβρίου

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011

Καλείσθε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι  (οδός Κ. Μπακόλα), την  30   του μηνός  Οκτωβρίου   2011, ημέρα  Κυριακή  και ώρα  11:15 , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων   στα παρακάτω     θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

1.-Ενημέρωση για την Πυροσβεστική Αλιβερίου

     2. – Ενημέρωση -Απολογισμός Παζαριού Αυλωναρίου

3.- Τροποποίηση καταστατικού της ΔΗΚΟΙ.Ε.ΠΟ.Κ και μετονομασία της σε Δημοτική  Κοινοφελής Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Κύμης-Αλιβερίου.

4.  – Συγκρότηση Συμβουλίου Μεταναστών

 5.- Έγκριση επικαιροποιημένης  Μελέτης του έργου «Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου Πύργου Αυλωναρίου»

6. –Έγκριση επικαιροποιημένης  μελέτης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας πυρόπληκτων τοπικών διαμερισμάτων δήμου Αυλώνος»(β φάση)

  1. –Έγκριση επικαιροποιημένης  μελέτης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Δ. Οκτωνιάς»
  2. –Έγκριση επικαιροποιημένης  μελέτης του έργου  «Αγροτική οδοποιία Κάλαμος – Κορασίδα»

     9. – Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης  του έργου       « «Ανάπλαση Ιστορικού κέντρου Κύμης»

 

10.-Έγκριση επικαιροποιημένης  μελέτης του έργου    «Βελτίωση οδού Κρεμαστός – διασταύρωση Αγ. Γεωργίου –Ωρολογίου»

 

11.- Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου    «Ανάπλαση πυρόπληκτων οικισμών δήμου».

 

12.-Έγκριση επικαιροποιημένης  μελέτης    «Μελέτη βελτίωσης Οδοποιίας σε περιοχές Αναδασμού»

13.- Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης   «Μελέτη βελτίωσης οδών πρόσβασης σε αγροτικές περιοχές»

14. –Έγκριση επικαιροποιημένης  μελέτης του έργου  «Διαμόρφωση πλατείας οικισμού Κοσκίνων α΄ φάση»

15. –Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου  «Βελτίωση αγροτικής οδού Κιάφα – Μαχαλάς Ζαράκων»

      16. –Έγκριση επικαιροποιημένης  μελέτης  του έργου  «Ανάπλαση πλατείας ΔΔ. Αγίου Λουκά»

 17. –Έγκριση επικαιροποιημένης  μελέτης  του έργου    « Ανάπλαση πλατείας ΔΔ Πρασίνου»

      18. – Έγκριση Υποβολής πρότασης  για χρηματοδότηση των πιο πάνω μελετών , στην υπ΄ αριθμ. 7800 / 20-07-2011 πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων  με κωδικούς 321 και 322.

  19.- Έγκριση Υποβολής Πρότασης για ένταξη στον άξονα προτεραιότητας 04 του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» κωδικός πρόσκλησης 4.7 του έργου : «Αποκατάσταση τεσσάρων ΧΑΔΑ στον δήμο Κύμης – Αλιβερίου.

20.- Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 52 / 2011 της προμήθειας : «Προμήθεια εξοπλισμού προκατασκευασμένων (Compact) συστημάτων επεξεργασίας αστικών λυμάτων Τ.Κ. Μονοδρύου» προϋπολογισμού € 520.000,00 

21. -Αίτηση στην ΔΕΗ για μεταφορά της χρηματοδότησης της προμήθειας και του εξοπλισμού προκατασκευασμένων  (Compact) συστημάτων  επεξεργασίας αστικών λυμάτων, των Τ.Κ Μονοδρίου, Γαβαλά και Πετριών, καθώς και των χωματουργικών και οικοδομικών εργασιών για τις εγκαταστάσεις των Compact αυτών, στην ΔΕΥΑΚΑ λόγω αντικειμένου.

22. – Έγκριση τιμολογίων ΔΕΥΑΚΑ

23.-Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας  Δημοτικών Νεκροταφείων.

24.- Έγκριση οικονομικών απολογισμών, οικ. έτους 2010, των πρώην Σχολικών  Επιτροπών του Δήμου.

25. -Έγκριση μελέτης με τίτλο : «Προκαταρκτική υδραυλική μελέτη μονάδας επεξεργασίας βοθρολυμάτων Δ.Ε. Δυστίων.

26.- Έγκριση μελέτης με τίτλο : «Περιβαλλοντική χωροταξική αξιολόγηση θέσεων και σκοπιμότητας του έργου μονάδας επεξεργασίας βοθρολυμάτων Δ.Ε. Δυστίων.

27.- Παράταση προθεσμίας του έργου «Αναβάθμιση του γυμνασίου –Λυκείου Κύμης»

28.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Συντήρηση οδοστρωμάτων Αλιβερίου» Δ.Ε. Ταμυνέων

29.- Έγκριση αποδοχής παραχώρησης τμημάτων οικοπέδου σε κοινή χρήση (Θεοχάρης Πέτρου).

30.- Έγκριση αποδοχής παραχώρησης τμημάτων οικοπέδου σε κοινή χρήση (Γκίνη Ελένη).

31.-Διαγραφή χρεών ύδρευσης-αποχέτευσης από καταλόγους της ΔΟΥ από τους πρώην Δήμους Δυστίων, Ταμυνέων, Κονιστρών

32.- Παραχώρηση αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Γεωργίου,  στον Αθλητικό  Ομιλο «ΑΡΤΕΜΙΣ».

33.- Καταβολή επιδόματος της παρ 6 του άρθρου 92 του Ν.3386/05 στους υπαλλήλους που ασχολήθηκαν για την εξυπηρέτηση των υπηκόων τρίτων χωρών κατά το έτος 2009, στο Δήμο Αυλώνος και Κονιστρών.

34.- Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου για το έτος 2011.

35. -Αίτηση Χρήστου Μπαμπαλή.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

    

 

                                                 Άγγελος   Ποθητάκης