Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Διαχείριση Απορριμμάτων: Ώρα ευθύνης και αποφάσεων για τους Δήμους Κύμης- Αλιβερίου και Καρύστου

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011

Σε συνάντηση Δημάρχων και Περιφερειακών παρατάξεων που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22/11 στη Λαμία με θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη κ. Κλέαρχου Περγαντά, παρευρέθηκαν και οι Δήμαρχοι Κύμης – Αλιβερίου και Καρύστου. Κατά την διάρκεια της συνάντησης ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι θα υποστηρίξει κάθε συνεργασία και απόφαση πού θα ληφθεί ομοφώνως από τους Δήμους καθώς επίσης ότι θα πρέπει να προχωρήσουν στην υλοποίηση των απαιτούμενων έργων βάσει του Περιφερειακού Σχεδιασμού όπως : - Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, ΧΥΤ αδρανών) και επεκτάσεις αυτών - Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) - Κέντρα Διαλογής Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ) - Μονάδες επεξεργασίας (σύμμεικτων ΑΣΑ, κομποστοποίησης, ανακύκλωσης, κλπ) - Μονάδες διαχείρισης αγροτικών αποβλήτων - Μηχανικός εξοπλισμός για την αποκομιδή ή την επεξεργασία αποβλήτων κλπ Συνολικά από το ΕΠΠΕΡΑΑ έχουν εκχωρηθεί στη Περιφέρεια 79,74 εκ ευρώ, ενώ μέχρι τώρα έχουν ενταχθεί και αξιολογηθεί θετικά έργα Προϋπολογισμού 25,84 εκ ευρώ (τμήμα του παραπάνω ποσού αφόρα στους ΧΑΔΑ) Απομένει λοιπόν προς διάθεση το ποσό των 54 περίπου εκ ευρώ. Στην συνέχεια αναπτύχθηκαν δύο προτάσεις. • Η λύση που προτάθηκε από τον εκπρόσωπο της Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας και αφορά στη δημιουργία 1 έως 3 κεντρικών Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) κόστους 120-140 εκ. ευρώ, με απορρόφηση ποσού 35 εκ. από το ΕΣΠΑ και την συμμετοχή ιδιωτών με 85 έως 105 εκ. για την κάλυψη του συνολικού κόστους. Γεγονός φυσικά που σημαίνει εκχώρηση του δικαιώματος σε μέγιστο βαθμό σε ιδιώτες, καθώς και την ανάγκη τροποποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού με ότι συνεπάγεται αυτό χρονικά. • Η λύση που πρότειναν οι Δήμαρχοι Κύμης – Αλιβερίου και Καρύστου, για την διαχειριστική Ενότητα Νότιας Εύβοιας βασισμένη στον Περιφερειακό Σχεδιασμό, που έχει κόστος 9,5 εκ. ευρώ, και περιλαμβάνει: α) Την κατασκευή εντός έξι μηνών Σταθμών Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) και Κινητής Εγκατάστασης Επεξεργασίας που θα μειώνει τον όγκο των απορριμμάτων κατά 60% τουλάχιστον. β) Την Κατασκευή ΧΥΤΥ (χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων) έως την επόμενη τριετία για τον ενταφιασμό του υπολοίπου 40%. Το κόστος των 9,5 εκ. € είναι πολύ λογικό και αναλογικό σε σχέση με το μέγεθος της Νότιας Εύβοιας, και τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, από το διαθέσιμο ποσό των 54 εκ. ευρώ. Χαρακτηριστικά, επίσης, αναφέρθηκε ότι η εκχώρηση σε ιδιώτες σημαίνει ένα επιπλέον κόστος για τους δημότες της τάξεως των 70 ευρώ ανά τόνο συν τα μεταφορικά, ενώ η προτεινόμενη λύση υπολογίζεται σε ένα κόστος 15 ευρώ ανά τόνο για την πρώτη τριετία, και 6 ευρώ ανά τόνο, στη συνέχεια μετά την κατασκευή του ΧΥΤΥ. Από τους Δημάρχους Κύμης –Αλιβερίου και Καρύστου, αποφασίστηκε η άμεση σύγκληση Δημοτικών Συμβουλίων και η λήψη οριστικών αποφάσεων για την επίλυση του προβλήματος. Την Τετάρτη 30/11/2011 στις 6.30μμ συνεδριάζει τα Δημοτικό Συμβούλιο Κύμης- Αλιβερίου για το συγκεκριμένο θέμα. Η πρόκληση είναι σαφής. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να αλλάξει σελίδα στο βιβλίο της διαχείρισης των απορριμμάτων. Πρέπει να προχωρήσει στην δημιουργία βιώσιμων φορέων διαχείρισης και στην εύρεση άμεσων λύσεων – με το μικρότερο κόστος και τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για τους πολίτες Χάθηκε ήδη πολύτιμος χρόνος από τις εμμονές ορισμένων να εμφανίσουν ως θησαυρό τον άνθρακα και να αποπροσανατολίσουν κατ΄ αυτό τον τρόπο τους πολίτες, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει ο σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων με βάση τα πραγματικά δεδομένα και τη ρεαλιστική προσέγγιση, προς όφελος των πολιτών.