Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Διαχειριστική Επάρκεια στο Δήμο Κύμης- Αλιβερίου

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011
   Μετά από συντονισμένη προσπάθεια και δουλειά   μηνών,  ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου  ολοκλήρωσε με επιτυχία την αξιολόγηση της διαχειριστικής του επάρκειας για την υλοποίηση τεχνικών έργων, μελετών, υπηρεσιών  

και προμηθειών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και πλέον είναι απευθείας τελικός δικαιούχος κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θετικής αξιολόγησης  έτυχαν μέχρι σήμερα λίγοι φορείς  στην Περιφέρεια και στην Εύβοια.

Με τον όρο «Διαχειριστική Επάρκεια» εννοείται η ικανότητά του φορέα να ανταποκριθεί ως δικαιούχος στην έγκαιρη, οικονομική και ποιοτική εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων έργων.Άπτεται δε της ικανότητας ενός φορέα να ανταποκριθεί ως δικαιούχος στην έγκαιρη, οικονομική και ποιοτική εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Θωμάς  σε σχετική του δήλωση, παράλληλα με τα  συγχαρητήρια του στις υπηρεσίες του Δήμου τόνισε ότι :  «Η Διαχειριστική Επάρκεια είναι αποτέλεσμα της πολύ καλής στελέχωσης και οργάνωσης που έχουμε πετύχει στο Δήμο μας με την αναβάθμιση και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με τις κατάλληλες ειδικότητες που μας καθιστούν επαρκείς και έτοιμους για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων. Στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, διότι  η επιτυχία οφείλεται καθαρά στους μόνιμους εργαζόμενους και στους ειδικούς συνεργάτες του  Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, και όχι στην έκτακτη συνδρομή εξωτερικών γραφείων, η οποία θα ήταν δαπανηρή και αμφιβόλου διάρκειας ή αποτελέσματος για το Δήμο μας. Η εξασφάλιση Διαχειριστικής Επάρκειας και για το νέο μας Δήμο αποτελούσε βασική προτεραιότητά μας. Έχουμε  ορίσει στρατηγικές προτεραιότητες και αναπτυξιακές πολιτικές, τις οποίες έχουμε εξειδικεύσει σε ιεραρχημένα έργα, προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι  και μέσα αξιοποίησης των χρηματοδοτικών ευκαιριών. Το επόμενο  στοίχημα της Δημοτικής Αρχής είναι η ένταξη του Δήμου, σε διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα και επιδιώκουμε να πρωταγωνιστήσουμε και πάλι σε χρηματοδοτήσεις και εντάξεις.Η πιστοποίηση αυτή πρόκειται επίσης να συμβάλει καθοριστικά στην ομογενοποίηση – ενιαία αναβάθμιση  του νέου μας Δήμου και να έχει ευεργετικές επιπτώσεις στη συνολική λειτουργία του.  Έχουμε υποχρέωση απέναντι στους πολίτες να βελτιωνόμαστε διαρκώς και πέρα από τα αυτονόητα να προσφέρουμε και κάθε καινοτόμο στους Δημότες μας. Κόντρα στη δύσκολη συγκυρία την οποία βιώνει ο τόπος μας». 

Με το υπ’ αρίθμ. 12381/8-11-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης εγκρίθηκε και ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κύμης – Αλιβερίου ο οποίος στάλθηκε για δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τις «Κασσάνδρες» να διαψεύδονται… πανηγυρικά,  που μάταια όλο αυτό τον καιρό κυκλοφορούσαν σενάρια βασισμένα σε αλλοιωμένα και τεχνητά παραλλαγμένα στοιχεία, «προβλέποντας» ότι «αισίως» όλα αυτά θα τελείωναν την άνοιξη του 2012.

Παράλληλα με το 3747/4-11-2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Επιβεβαιώθηκε η διαχειριστική επάρκεια σύμφωνα με την οποία : Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου ικανοποιεί ως δικαιούχος τις απαιτήσεις διαχειριστικής επάρκειας για την περίοδο 2007-2013 για την εκτέλεση έργων με τεχνικό αντικείμενο (δημόσια έργα υποδομής), καθώς και των τεχνικών μελετών τους (Τύπου Α), την εκτέλεση έργων χωρίς τεχνικό αντικείμενο-υπηρεσίες και προμήθειες- (Τύπου Β) και για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο που υλοποιούνται με ίδια μέσα  (Τύπου Γ).

Συγκεκριμένα  βεβαιώθηκαν οι εξής υπηρεσιακές μονάδες :

  • ·        Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού
  • ·        Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
  • ·        Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος και Πρασίνου
  • ·        Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών