Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011

Καλείσθε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι  (οδός Κ. Μπακόλα), την  30  του μηνός  Νοεμβρίου  2011, ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 18:30 , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων   στα παρακάτω     θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

1.-  Σε σχέση με την διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Κύμης -Αλιβερίου.

2.- Σχετικά  με την υπογειοποίηση του συνόλου των γραμμών υψηλής τάσης της ΔΕΗ στο Αλιβέρι.

3.-Εκλογή μελών του Δ.Σ  του ΦΟΣΔΑ Ν. Ευβοίας

4.- Κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  κόμβου στην πλατεία Ζωντού, στη Δημοτική Ενότητα Αλιβερίου.

5.- Σχετικά με το διαδημοτικό δίκτυο υγείας.

6.- Απένταξη  από την μη κερδοσκοπική οργάνωση για τα μεσαιωνικά κάστρα.

7. Παράταση προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων ΤΔ Ζαράκων»  ΔΕ Δυστίων

8.-Γνωμοδότηση για τη μίσθωση θαλάσσιας έκτασης 40 στρεμμάτων στη θέση «Όρμος Σαλαμίνα» ΔΕ Αργυρού, του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Ν Ευβοίας που προκύπτουν από μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας INTERFISH Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε από τη θέση «Παναγιά» Δ Κύμης-Αλιβερίου και από υφιστάμενη μονάδα της ίδιας εταιρείας στην ίδια θέση.

9.- Γνωμοδότηση για τη μίσθωση θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων από τη θέση «Πούντα», στην θέση «Ακρωτ. Κότσυφας», του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Ν Ευβοίας.

10.-Παραχώρηση  μιας αίθουσας του 2ο Δημοτικού Σχολείου Αλιβερίου , για παραδοσιακούς χορούς και ζωγραφική.

11.-Διαγραφή χρεών τελών ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Δυστίων.

12. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

13. – Αγορά αυτοκινήτου 4Χ4 μεταχειρισμένου από το ελεύθερο εμπόριο.

14. Κίνηση διαδικασιών για την συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004.

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  Άγγελος   Ποθητάκης