Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2011

Καλείσθε να    προσέλθετε στη       συνεδρίαση της   Οικονομικής Επιτροπής, που 

 θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο  

Αλιβέρι, την  8  του μηνός   Νοεμβρίου  του έτους 2011,  ημέρα  Τρίτη  και ώρα

 

13:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων   στα παρακάτω    θέματα .

 

 

1.-Απευθείας   ανάθεση του έργου  « Τεχνικά έργα Δ.Κ.  Κύμης».

 

2.-Απευθείας   ανάθεση του έργου  « Τεχνικά έργα  Τ.Δ. Αγ. Ιωάννη».

 

3. –Επιλογή διαδικασίας ανάθεσης μελέτης επικαιροποίησης

υφιστάμενων μελετών του έργου «Αναβάθμιση – επέκταση αποχέτευσης  και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Κύμης».

 

4. – Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού.

 

5.- Έγκριση των πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού, για το έργο   «Τσιμεντοστρώσεις –ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ.  Οξυλίθου».

 

6.- Έγκριση των πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού, για το έργο   «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Κ.  Αλιβερίου».

 

7. - «Απευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης  για την τεχνική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης (ΤΜΠΑ)  και οριστικής μελέτης για ΧΑΔΑ Δ.Ε. Κύμης στη θέση Κοτρωνάκια»

 

8. – «Απευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης  για την τεχνική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης  (ΤΜΠΑ) και οριστικής μελέτης για ΧΑΔΑ Δ.Κ. Αλιβερίου στη θέση Κόκκινο χωράφι»

 

9.-«Απευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης  για την τεχνική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης (ΤΜΠΑ)και οριστικής μελέτης  για ΧΑΔΑ Τ.Κ Μετοχίου  της Δ. Ε.  Κύμης»

10.- «Απευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης  για την τεχνική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) και οριστικής μελέτης για ΧΑΔΑ Τ.Κ. Νεοχωρίου της Δ.Ε.  Αυλώνος»

 

11.-Εισήγηση Κανονισμού λειτουργίας   Δημοτικών Νεκροταφείων.

 

12.- Ορισμοί δικηγόρων

 

 

Ο  Πρόεδρος

 

 

 Θωμάς Δημήτρης