Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011

Καλείσθε να    προσέλθετε στη       συνεδρίαση της   Οικονομικής Επιτροπής, που

  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο

 Αλιβέρι, την  25  του μηνός   Νοεμβρίου  του έτους 2011,  ημέρα  Παρασκευή  και

 

  

ώρα   14:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων   στα παρακάτω    θέματα .

 

 1..-Απευθείας   ανάθεση του έργου  « Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ  Βέλους».

2.-.Απευθείας  ανάθεση  του έργου  « Βελτίωση αγροτικής  οδοποιίας Τ.Κ  Δύστου».

3.-Απευθείας  ανάθεση  του έργου  «  Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ  Πετριών».

4.-Απευθείας  ανάθεση  του έργου  «  Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ  Μακρυχωρίου».

5.- Απευθείας ανάθεση  του έργου  «  Εκσκαφές –άρση καταπτώσεων Τ.Κ Οκτωνιάς».

6.- Απευθείας  ανάθεση  του έργου  «Εκσκαφές –άρση καταπτώσεων Τ.Κ Πετριών».

7. – Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης  με λεωφορεία και ταξί.

8.-Καθορισμός των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης  με λεωφορεία και ταξί.

9.-Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου».

10.- Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού «Προμήθεια εντύπων ,υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ».

11. Ορισμοί δικηγόρων

 

Ο  Πρόεδρος

 

 

Θωμάς Δημήτρης