Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

Πληροφορούμε τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (Δήμους, Τ.Ο.Ε.Β., ιδιώτες,

βιομηχανίες κ.λ.π.) ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ αριθ.

οικ.150559/10-6-2011 (ΦΕΚ 1440 Β) με θέμα «_ιαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για

τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» η οποία ισχύει από

16/6/2011.

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού, για

υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού (εφόσον προϋφίστανται της 20-12-2005), εντός

δώδεκα μηνών και ειδικά για τις αρδευτικές γεωτρήσεις – πηγάδια εντός έξι μηνών, από

της έναρξη ισχύος της ΚΥΑ.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί για τις αρδευτικές γεωτρήσεις έως την 16/12/2011 και για

τις υπόλοιπες περιπτώσεις έως την 16/6/2012. Μετά τις ανωτέρω προθεσμίες η άδεια

μπορεί να εκδοθεί εφόσον η αίτηση υποβληθεί έως την 16/6/2013 και αφού επιβληθεί και

εισπραχθεί πρόστιμο (αρ. 13 του Ν. 3199/2003, ΦΕΚ 280Α) το οποίο δεν μπορεί να είναι

κατώτερο των 1000 ευρώ. Μετά και την 16/6/2013 δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη

δικαιώματος νερού και η υδροληψία θεωρείται παράνομη.

Έντυπο αιτήσεως διατίθεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (Λ. Χαϊνά

93 Χαλκίδα, 2ος όροφος, γραφείο 204, πληροφορίες τηλ. 22213 53445 & 22213 53443).