Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Ηχηρό ναι και από την Κάρυστο για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στη Νότια Καρυστία

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011

Σχεδόν ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρύστου(30-1), αποφάσισε να διαχειριστεί, μαζί με τον Δήμο-Κύμης Αλιβερίου, τα απορρίμματα της Νότιας

Καρυστίας. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου Δημήτρης Θωμάς, επικεφαλής αντιπροσωπείας του δημοτικού συμβουλίου του, ο οποίος και ως συντονιστής της αρμόδιας επιτροπής της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας εισηγήθηκε το θέμα μαζί με τον Δήμαρχο Καρύστου. Στη συνεδρίαση επιβεβαιώθηκε η κοινή επιλογή – απαίτηση των Δήμων Κύμης-Αλιβερίου και Καρύστου, που αποτελούν πια τον ΦΟΔΣΑ Νότιας Καρυστίας, να διαχειριστούν οι ίδιοι τα απορρίμματα των περιοχών τους, σύμφωνα με τον υπάρχοντα περιφερειακό σχεδιασμό. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό αυτό προβλέπονται τουλάχιστον 1-2 Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην Διαχειριστική Ενότητα της Νότιας Εύβοιας, δηλαδή στα όρια των Καλλικρατικών Δήμων Κύμης – Αλιβερίου & Καρύστου και η λειτουργία ΧΥΤΥ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γεγονός ότι μιλάμε για ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων και ότι στον χώρο ταφής θα μεταφέρεται και θα ενταφιάζεται το 35% των υπολειμμάτων από τα απορρίμματα, και μάλιστα σε στερεά μορφή, αφού το υπόλοιπο ποσοστό θα ανακυκλώνεται, θα κομποστοποιείται και θα εξαερώνεται. Η σύμπνοια των δύο δημοτικών συμβουλίων αποτελεί πλέον την καλύτερη εγγύηση για την οριστική επίλυση του προβλήματος.