Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Προωθείται η ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στη Νότια Εύβοια

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κύμης – Αλιβερίου στις 30 Νοεμβρίου 2011 έλαβε σημαντικές αποφάσεις Την σοβαρότητα της κατάστασης του προβλήματος των  απορριμμάτων  και η εξέταση  πρότασης  για την  ολοκληρωμένη  διαχείριση  τους εξέθεσε στο  Δημοτικό Συμβούλιο η Δημοτική αρχή του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.  

Ο ισχύον  περιφερειακός σχεδιασμός προβλέπει   να λειτουργήσουν τουλάχιστον 1-2 Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην Διαχειριστική Ενότητα της Νότιας Εύβοιας, δηλαδή στα όρια των Καλλικρατικών Δήμων Κύμης – Αλιβερίου & Καρύστου και να κατασκευαστεί ΧΥΤΥ.   Μια περιοχή που είναι η 2η μεγαλύτερη σε πληθυσμό από τις 11 τις Στερεάς Ελλάδας που δεν έχει ΧΥΤΥ.  Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με   εξειδικευμένους επιστήμονες  εξέτασε τεχνοοικονομικά 5 σενάρια, για τις δυνατότητες επίλυσης του προβλήματος της διαχείρισης απορριμμάτων στην Νότια Εύβοια. Τα σενάρια αυτά αναλύθηκαν εκτενώς στο Δημοτικό συμβούλιο στις 30 Νοεμβρίου 2011. Σύμφωνα με την τεχνοοικονομική ανάλυση και την απόφαση του ΔΣ , α) με ορίζοντα υλοποίησης το επόμενο εξάμηνο, προτείνεται η κατασκευή δύο  Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και η κατασκευή μιας εγκατάστασης επεξεργασίας με βιοαντιδραστήρες, με σκοπό την κομποστοποίηση και την διαλογή των απορριμμάτων με κόστος επένδυσης 4,93 εκ. ευρώ και β) εντός της επόμενης 2ετίας η κατασκευή του ΧΥΤΥ Νότιας Εύβοιας με κόστος 4,5 εκ ευρώ. Συνολικό κόστος 9.430.000 €. Η μέθοδος εξασφαλίζει α) να οδηγούνται για υγειονομική ταφή μόνο το 40% του αρχικού όγκου των απορριμμάτων και β) η επιβάρυνση για το δημότη να είναι η ελάχιστη δυνατή.

Το βασικό θέμα για το οποίο κλήθηκε να πάρει θέση το Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν για το εάν η διαχείριση των αποτριμμάτων θα γίνει από την Διαχειριστική Ενότητα Νότιας Εύβοιας και κατ ‘  επέκταση από τους  δημότες  ή η διαχείριση θα παραχωρηθεί σε μεγαλύτερα περιφερειακά σχήματα με την συμμετοχή ιδιωτών στο μέγιστο βαθμό και η μεταφορά τους στη Χαλκίδα ή τη Θήβα, κάτι που θα επιφέρει πρόσθετο δυσβάσταχτο κόστος στις πλάτες των πολιτών. Εκτός από την εμπεριστατωμένη πρόταση της Δημοτικής αρχής δεν υπήρξε άλλη πρόταση ή σαφής τοποθέτηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου λοιπόν αποφάσισε να δηλώσει ξεκάθαρα ότι είναι αδιαπραγμάτευτη θέση του να διαχειριστεί ο ίδιος τα απορρίμματα της περιοχής του μαζί με τον Δήμο Καρύστου και δηλώνει αποφασισμένος να διεκδικήσει όσα οι Δημότες δικαιούνται, απαιτώντας τους απαραίτητους πόρους από την Πολιτεία.

Ο στόχος τέθηκε έτσι, ώστε σε έξη μήνες να έχει λυθεί το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος και σε 2-2,5 χρόνια να έχει λυθεί οριστικά.  Παράλληλα, μέχρι το τέλος του χρόνου αποφάσισε να ξεκινήσει και το πρόγραμμα Ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή, βάζοντας τις βάσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στην περιοχή του.

   Στην συνέχεια με ειλημμένη την απόφαση και την θέληση της Δημοτικής αρχής, ότι η διαχείριση  των απορριμμάτων, θα γίνει από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νότιας Εύβοιας ελήφθη απόφαση και για την στελέχωση του Συνδέσμου με τα δεδομένα των Καλλικρατικών Δήμων ( με την προηγούμενη μορφή συμμετείχαν οι εννέα Δήμαρχοι των παλαιών Δήμων – στη νέα μορφή συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των Δημοτικών Ενοτήτων).  Εκλέχθηκαν  ως μέλη του ΦΟΣΔΑ ο  Δημήτρης Θωμά, Δήμαρχος του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου και οι Αντιδημάρχοι Νικόλαος  Μπότης, Δημήτριος Μάγειρας , Βασίλειος Παππάς, Νικόλαος Κιούσης, με αναπληρωτές, αντίστοιχα, τους Μιχάλη Ρήγα, Γεώργιο Κόκκο, Αρετή Μπάτσα και Βασίλειο Ντόβολη. Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα σε διεθνές επίπεδο. Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εργασίας και του περιβάλλοντος, πρέπει να υπάρξει εφαρμογή των νόμων και των διατάξεων, ενεργοποίηση των θεσμοθετημένων οργάνων και υπηρεσιών ελέγχου, αντίστοιχη ενεργοποίηση της   τοπικής αυτοδιοίκησης, ενίσχυση των υπαρχόντων μηχανισμών και υπηρεσιών και ανάληψη πολιτικών ευθυνών (κυβέρνησης και συναρμόδιων υπουργείων).