Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011

Καλείσθε να    προσέλθετε στη       συνεδρίαση της   Οικονομικής Επιτροπής, που

  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο

 Αλιβέρι, την 20  του μηνός  Δεκεμβρίου    του έτους 2011,  ημέρα  Τρίτη  και

 

ώρα 10:00   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων   στα παρακάτω  θέματα .

 

 

  1. 1.     Απευθείας ανάθεση του έργου « Τεχνικά έργα Τ.Κ Βιτάλων»
  2. 2.     Απευθείας ανάθεση του έργου «Διανοίξεις δρόμων εντός σχεδίου πόλεως εκσκαφές άρση καταπτώσεων Δ.Κ Αλιβερίου»
  3. 3.     Απευθείας ανάθεση του έργου «Τεχνικά έργα  Δ.Κ Αλιβερίου»
  4. 4.     Απευθείας ανάθεση του έργου «Διαμορφώσεις-αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων ΔΚ Αλιβερίου»
  5. 5.     Απευθείας ανάθεση του έργου «Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Ζαράκων»
  6. 6.     Απευθείας ανάθεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις –τσιμεντοστρώσεις δρόμων Αγ. Βλασίου
  7. 7.     Απευθείας ανάθεση του έργου «Τσιμεντροστρώσεις –ασφαλτοστρώσεις δρόμων Βρύσης»
  8. 8.     Απευθείας ανάθεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Βέλους»
  9. 9.     Απευθείας ανάθεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Κ. Κουρουνίου»

10. Απευθείας ανάθεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων  Λεπούρων»

11. Απευθείας ανάθεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων  Πετριών»

12. Απευθείας ανάθεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων  Ζαράκων »

13. Απευθείας ανάθεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Μακρυχωρίων»

14. Παραίτηση ενδίκων μέσων

15. Ορισμοί δικηγόρων

16. Ψήφιση πιστώσεων

17. Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για «Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος)»

18. Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για «Προμήθεια κάδων»

 

                                                                              Ο     Πρόεδρος

 

 

 

 

              Θωμάς Δημήτρης