Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλιβερίου στις 21-12-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 προκειμένου να  συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα: 

1. Μείωση Μισθώματος κυλικείων.

 

2. Έγκριση δαπάνης  Σιδηρουργού μαζί με υλικά ποσού 1.500€

 

3. Έγκριση δαπάνης  Ηλεκτρολόγου                       ποσού 1.000€

 

4. Έγκριση δαπάνης  Υδραυλικού                           ποσού 2.000€

 

5. Έγκριση δαπάνης μικροεπισκευών                     ποσού 1.500€

 

6. Έγκριση δαπάνης παλαιών οφειλών

 

7. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια αθλητικών ειδών ποσού 1.000€

 

8. Έγκριση δαπάνης για δημοσίευση διακήρυξης πετρελαίου θέρμανσης για τα σχολεία της Β/βάθμιας εκπ/σης.

 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

 

 

                                                                        ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ