Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλιβερίου στις 22-12-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 προκειμένου να  συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

 1. Επανεξέταση αίτησης της κας Γιαλίζη Αργυρούλας για μείωση μισθώματος.

 

2. Έγκριση δαπάνης  για τακτοποίηση οφειλών των συγχωνευμένων σχολικών επιτροπών.

 

3.Έγκριση δαπάνης για πληρωμή σχολικών τροχονόμων .

 

4. Έγκριση δαπάνης για δημοσίευση διακήρυξης πετρελαίου θέρμανσης στα σχολεία της Α/βάθμιας εκπ/σης.

 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

 

 

ΒΛΑΧΟΣ ΤΑΣΟΣ