Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Διενέργεια Διαδικασίας Κληρώσεως για τον ορισμό μελών της επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοσίου διαγωνισμού και αξιολόγησης της υπηρεσίας: Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κύμης -Αλιβερίου.

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Διαδικασίας Κληρώσεως για τον ορισμό μελών της επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοσίου  διαγωνισμού και αξιολόγησης της υπηρεσίας: Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  του Δήμου Κύμης -Αλιβερίου.

Έχοντας υπόψη:

1)      Την υπ’ αρίθμ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ 21508/4-11-11 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί της διαδικασίας διενέργειας κληρώσεως για συγκρότηση επιτροπών.

2)      Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπής  για την διενέργεια διαγωνισμού και αξιολόγηση προσφορών της υπηρεσίας: Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  του Δήμου Κύμης -Αλιβερίου .

Γνωστοποιούμε

Ότι το Τμήμα Τεχνικού  – Οικονομικού την  Δευτέρα  23/1/2012 και ώρα 12:00 θα διενεργήσει κλήρωση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στο Αλιβέρι, στον 2ο όροφο του Δημαρχείου, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την  επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού και αξιολόγησης της υπηρεσίας: Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου,  για έτος 2012.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, είναι δημόσια και μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος υπάλληλος του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου .

Ο Δήμαρχος

 

 

Δημήτρης Θωμάς

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο site του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου  και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων.