Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου αναγκάστηκε να κοινοποιήσει στην προϊταμένη του Δασαρχείου Αλιβερίου κυρία Αγγελική Γκοτζαμάνη την παρακάτω αναφορά – δήλωση και πρόσκληση με ανακοίνωση και στις προϊστάμενες αρχές

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012

Με το από 10-1-2012/155/4407 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κ. Αντώνη Καλογήρου, εντέλλεται το Δασαρχείο Αλιβερίου που εκπροσωπείται δια της ανωτέρω προϊσταμένης του Δασαρχείου Αλιβερίου, «…να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες έτσι ώστε από τα δύο λυόμενα οικήματα που βρίσκονται στην …. θέση ‘Πλάτωμα’  Αλιβερίου και στα οποία σήμερα στεγάζεται το Δασονομείο Αλιβερίου, το ένα να παραδοθεί άμεσα για χρήση στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αλιβερίου με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής ….. Επίσης στην περιφραγμένη έκταση να καθορίσετε και ανάλογο χώρο για την στάθμευση των πυροσβεστικών οχημάτων του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αλιβερίου«. Η Προϊσταμένη του Δασαρχείου Αλιβερίου καθ’ ης απευθύνεται η παρούσα, αρνείται να συμμορφωθεί προς την ανωτέρω εντολή, συγκεκριμένα αρνείται να παραδώσει άμεσα το ένα από τα δύο οικήματα προς χρήση του Κλιμακίου Πυροσβεστικής, κατά το ανωτέρω διατακτικό και αρνείται αυθαίρετα να παραχωρήσει άμεσα τον απαραίτητο χώρο για την στάθμευση των πυροσβεστικών οχημάτων.   Η άρνησή της Προϊσταμένης να συμμορφωθεί προς την ανωτέρω εντολή συνιστά παράβαση του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, αποτελεί κατάχρηση εξουσίας και παραβιάζει κάθε αρχής και έννοια της χρηστής διοικήσεως, και ως εκ τούτου είναι απολύτως αδικαιολόγητη και μη συγγνωστήΗ ανωτέρω υπάλληλος ενεργεί εκ προθέσεως προκειμένου να αναβάλει, να καθυστερήσει ή και ματαιώσει την μετεγκατάσταση του Κλιμακίου Πυροσβεστικής Αλιβερίου στην θέση που παραχωρείται ήδη με την ανωτέρω εντολή του Προϊσταμένου της Γενικού Διευθυντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων.

Σήμερα το Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Αλιβερίου στεγάζεται σε χώρο από τον οποίο διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες μαθητές του Γυμνασίου Αλιβερίου και του Πολυκλαδικού Λυκείου Αλιβερίου, ενώ τα Πυροσβεστικά Οχήματα του κλιμακίου σταθμεύουν επί της Περιφερειακής Λεωφόρου Αλιβερίου με κίνδυνο για την ζωή και σωματική ακεραιότητα διερχομένων μαθητών, οδηγών αυτοκινήτων  και δημοτών. Η μίσθωση του ακινήτου όπου σήμερα στεγάζεται το Κλιμάκιο Πυροσβεστικής Αλιβερίου, από πράξεις και παραλείψεις της προηγούμενης Δημοτικής αρχής είναι άκυρη, με αποτέλεσμα ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου, ως καθολικός διάδοχος του τέως Δήμου Ταμυνέων, να είναι  υπόχρεος της καταβολής του μισθώματος και βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τον ιδιοκτήτη του μισθίου ακινήτου, ήδη απειλούμενος με αναγκαστική εκτέλεση και αποζημιώσεις. 

Σε μια εποχή βαθύτατης οικονομικής κρίσης, όπου ολόκληρη η χώρα, η κοινωνία, η Διοίκηση και ο Δήμος μας κάνουμε από κοινού εντατικές και αγωνιώδεις προσπάθειες για να περιστείλουμε τις δαπάνες, να εξοικονομήσουμε πόρους για να αποδώσουμε κοινωφελές έργο και να στηρίξουμε τις αδύνατες οικονομικά ομάδες. Σε μια εποχή που είναι επιτακτική η ανάγκη όλοι να συνεργαστούν, και ιδίως οι Διοικητικοί παράγοντες, προκειμένου να υποστηρίξουν κάθε πρόγραμμα, προσπάθεια και πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση, είναι απαράδεκτο μια Δημοσία Υπάλληλος, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας του Δασαρχείου Αλιβερίου, την Διοίκηση του οποίου της εμπιστεύθηκε το Κράτος, να παραβιάζει το καθήκον της,   την στιγμή μάλιστα που από την συμπεριφορά της ευνοείται αντικειμενικά στενότατος συγγενής της που είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται σήμερα το Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Αλιβερίου.

Τουλάχιστον θα μπορούσε να είχε την ευθιξία να δηλώσει κώλυμα και εξαίρεση στην προκειμένη περίπτωση, ώστε να εκτελέσει την ανωτέρω εντολή ο αναπληρωτής της. Επισημαίνεται ότι η αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου, που επισκέφτηκε στις 18/1/2012 την Δασάρχη Αγγελική Γκοτζαμάνη στο Δασαρχείο, στη Κύμη, διαπίστωσε όχι απλά την απροθυμία αλλά την ευθεία προβολή προσκομμάτων  στην εκτέλεση της εντολής του Γενικού Διευθυντή Δασών. Επισημαίνεται ακόμα ότι η εντολή αυτή ικανοποιεί ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τις οποίες, μαζί με την άρνηση εντολής, περιφρονεί η κ. Αγγελική Γκοτζαμάνη. Επειδή έχουμε άμεσο, κατεπείγον και επιτακτικό έννομο συμφέρον το Δασαρχείο Αλιβερίου όχι μόνο να συμμορφωθεί αλλά και να συμβάλλει προς την ανωτέρω εντολή που έχει λάβει. Επειδή αυτή την συμμόρφωση του Δασαρχείου Αλιβερίου ματαιώνει με τις ανωτέρω πράξεις και παραλείψεις της  Προϊσταμένης του Δασαρχείου Κύμης Αλιβερίου Αγγελική Γκοτζαμάνη  τις καταγγέλλουμε  και με την επιφύλαξη για την αποκατάσταση κάθε τυχόν βλάβης που ήθελε υποστούμε από τις συνέπειες της καθυστερήσεως,

Σας προσκαλούμε

Να συμμορφωθείτε αμέσως στην από 10-1-2012/155/4407 του Γενικού Διευθυντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και να παραχωρήσετε αμέσως το ανωτέρω οίκημα και χώρο σταθμεύσεως κατά το διατακτικό της εντολής.

Ο αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής και με την επιφύλαξη κάθε εν γένει νομίμου δικαιώματός μας, παραγγέλλεται να κοινοποιήσει την παρούσα εκείνους που απευθύνεται, προς γνώση και απόδειξη και να την αντιγράψει αυτολεξεί στην οικεία έκθεση επιδόσεως.

Αλιβέρι 19 Ιανουαρίου 2012

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Νικόλαος Λυμπερόπουλος