Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012

Καλείσθε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στα Κριεζά , την  13  του μηνός  Φεβρουαρίου  2012, ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων   στα παρακάτω     θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

1-Προέλεγχος απογραφής περιουσίας Δήμου – Ισολογισμού  Έναρξης 1-1-2011

2 – Λήψη απόφασης, περί μη αναπροσαρμογής δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

3 –Λήψη απόφασης, περί μη αναπροσαρμογής δημοτικού φόρου.

4 –Λήψη απόφασης, περί ενοποίησης συντελεστή ΤΑΠ

5 –Ψήφιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικ. Έτους 2012

6 –Χαρακτηρισμός πεζόδρομου στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου και κανονισμός λειτουργίας  του.

7-Λήψη απόφασης , σχετικά με την διοργάνωση :

         Α. του  πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος  4χ4  και                                                          

          Β. Του πρωταθλήματος κλασικών αυτοκινήτων

8 -Παραχώρηση  αύλειου χώρου,  του  2ο ΓΕΛ, 1ο ΕΠΑΛ-ΣΕΚ-ΕΠΑΣ Αλιβερίου, για την προσωρινή εγκατάσταση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αλιβερίου

9 –Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Νεκροταφείων

10 –Παραχώρηση  αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Ενορίας στον Σύλλογο

11 Παραχώρηση χώρου του παλαιού Δημαρχείου στα Κριεζά για την στέγαση του Αθλητικού Ομίλου.

12-Παραχώρηση χώρου του παλαιού Δημαρχείου στα Κριεζά για την στέγαση του Συλλόγου  «Ν. Κριεζώτης»

13.-Παραχώρηση χώρου του Κοινοτικού Καταστήματος  της Τ.Κ. Αργυρού  για την στέγαση του  Συλλόγου

14.-Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ , για την αντιμετώπιση  αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα

     15.- Επιλογή ειδικοτήτων θέσεων απασχόλησης, λόγω εγκρίσεως  μας στο πρόγραμμα, «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

     16.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2012 Απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ                                          Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Κύμης Αλιβερίου περί «Επανασύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 μετά το 169/11169/3-2-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας–Στερεάς Ελλάδας (Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Ευβοίας)»

 

17.-Παράταση προθεσμίας του έργου «Αναβάθμιση του γυμνασίου –Λυκείου Κύμης»

18.-Παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας του Δήμου Κύμης»

19.-Παράταση προθεσμίας του έργου «Αγορά –επισκευή και συντήρηση σπιτιού Γ.Ν. Παπανικολάου»

 

      20. -Παράταση προθεσμίας  του έργου  «Συντήρηση οδοστρωμάτων Αλιβερίου»

      21. – Παράταση προθεσμίας  του έργου  «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Δ. Ζαράκων»

      22.-  Έγκριση αποδοχής παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση ιδιοκτησίας των Παπαδοπούλου Γεωργίου και Αμανατίδου Παρθένας

       23.- Έγκριση αποδοχής παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση ιδιοκτησίας Πιπεργιά Παρασκευής

       24.- Έγκριση αποδοχής παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση ιδιοκτησίας Γούναρη Νικόλαου.

       25..- Αποδοχή ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» της πράξης με τίτλο : Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Τ.Δ. Κριεζών Δ.Ε. Δυστίων

        26.- Αποδοχή ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» της πράξης με τίτλο : Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Τ.Δ. Κοσκίνων Δ.Ε. Δυστίων

      27.- Αποδοχή ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» της πράξης με τίτλο : Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Τ.Δ. Βέλους Δ.Ε. Δυστίων

     28.- Αποδοχή ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» της πράξης με τίτλο : Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Τ.Δ. Ζαράκων Δ.Ε. Δυστίων

      29.- Έγκριση  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΚΑ και Δήμου ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ λόγω έλλειψης διαχειριστικής επάρκειας της ΔΕΥΑΚΑ.

     30.- Παραχώρηση οικοπέδου του Δήμου  στην ΔΕΥΑΚΑ, για την κατασκευή ΒΙΟΚΑ   Κύμης.

     31. – Χρηματική βοήθεια, σε οικονομικά αδύναμο δημότη.

     32. – Συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ

     33. -Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ

     34.-  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής καλής εκτέλεσης  έργων, μέχρι 5.869,41€

     35.- Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων άνω των 5.869,31€

     36.- Ορισμό δημοτικού συμβούλου, μέλους της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ΠΔ 28/80

     37.- Ορισμό δημοτικών  συμβούλων, μελών  της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης, άρθρο 64 παρ. 14 του  ΠΔ 28/80

     38.- Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

     39.- Ορισμός Συμβούλου για τον έλεγχο χορήγησης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

    40.- Ορισμός δυο Δημοτικών Συμβούλων, ως μελών της επιτροπής μίσθωσης –εκμίσθωσης  ή εκποίησης (Ν. 3463/2006) για το έτος 2012.

    41.-Ορισμός μελών της επιτροπής εκποίησης –ανταλλαγής και αγοράς ακινήτων (Ν.3463/06) για το έτος 2012

    42.- Ορισμός Συμβούλου εποπτών  Λαϊκών αγορών

   43.- Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού με διαπραγμάτευση, για την μεταφορά των μαθητών πρωτ/μιας και δευτ/θμιας εκπ/σης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου με λεωφορεία και ταξί.

 

                            Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

    

                                      Άγγελος   Ποθητάκης