Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2012

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012

         Η Σχολική Επιτροπή Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου  διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για τη προμήθεια, πετρελαίου θέρμανσης για το   έτος 2012, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για το Δήμο Κύμης-Αλιβερίου.

          Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτήριο που στεγάζεται η Σχολική Επιτροπή Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης  (οδός Κ. Μπακόλα 35) από την αρμόδια  επιτροπή την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012 και  ώρα 12:00. Σε περίπτωση που αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την Τρίτη 7 Μαρτίου 2012 την ίδια ώρα

          Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τρείς  χιλιάδων είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (33.025,50€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής.

          Για περισσότερες πληροφορίες, τους όρους της διακήρυξης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα  Αννα Ντίκα στο τηλέφωνο 22230-23093 κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

       Ο Πρόεδρος της Δευτ/θμιας   Σχολικής Επιτροπής

 

 

Ιωάννης Παπαϊωάννου