Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2012

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012

         Η Σχολική Επιτροπή Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου  διακηρύσσει δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για τη προμήθεια, πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2012, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για το Δήμο Κύμης-Αλιβερίου.

          Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτήριο που στεγάζεται η Σχολική Επιτροπή Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης  (οδός Κ. Μπακόλα 35) από την αρμόδια  επιτροπή την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012 και  ώρα 12:00. Σε περίπτωση που αποβεί άγονος ή ακυρωθεί θα επαναληφθεί την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012 την ίδια ώρα

          Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων   χιλιάδων και τριάντα τέσσερα  (44.034,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που ζητούνται από τη διακήρυξη.

          Για περισσότερες πληροφορίες, τους όρους της διακήρυξης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα  Αννα Ντίκα στο τηλέφωνο 22230-23093, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

 

 

Ο Πρόεδρος της Πρωτ/θμιας   Σχολικής Επιτροπής

 

 

 

                                       Αναστάσιος Βλάχος