Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012

Καλείσθε να    προσέλθετε στη       συνεδρίαση της   Οικονομικής Επιτροπής, που

  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο

  Αλιβέρι, την 12  του μηνός   Μαρτίου    του έτους 2012,  ημέρα  Δευτέρα  και

 

ώρα 1:30  μμ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων   στα παρακάτω   θέματα .

 

 

 

  1. Ψήφιση  πιστώσεων
  2. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων του Δήμου
  3. Συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ»
  4. Άσκηση ενδίκων μέσων
  5. Ορισμοί δικηγόρων
  6. Έγκριση των όρων διακήρυξης  για την προμήθεια καυσίμων , λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2012

 

 

 

                                                                              Ο     Πρόεδρος

 

 

 

 

 

 

                                                                               Θωμάς Δημήτρης