Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Εντάχτηκε στο ΕΣΠΑ στις 30/3/2012 ο βιολογικός και τα συνωδά έργα για την Παραλία της Κύμης προϋπολογισμού 2.166.000 €.

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 6 Απριλίου 2012

Άλλο ένα σημαντικό βήμα  για την προστασία του περιβάλλοντος στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου

 Μία ακόμη σημαντική εξέλιξη στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών αποτελεί η ένταξη του έργου«ΚΑΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΥΜΗΣ ΚΑΙ 2η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΥΜΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 2.166.000 €στον Άξονα Προτεραιότητας «02 – Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη».

Το εντασσόμενο  έργο αφορά στα έργα μεταφοράς (δίκτυα αποχέτευσης)  και επεξεργασίας λυμάτων του τμήματος της πόλης της Κύμης που δεν εξυπηρετείται από την κεντρική εγκατάστασηεπεξεργασίας λυμάτων (το 25% του πληθυσμού), καθώς και της Παραλίας Κύμης.Τα έργα μεταφοράς περιλαμβάνουν την κατασκευή αντλιοστασίων λυμάτων καιαγωγού μεταφοράς από την Παραλία Κύμης προς την Κύμη. Στην προτεινόμενη πράξη πρόκειται να κατασκευαστεί η μία γραμμή της βιολογικής βαθμίδας. Η δεύτερη γραμμή θα κατασκευαστεί μελλοντικάκαι θα δύναται να εξυπηρετήσει και τους οικισμούς Πλατάνας και Οξυλίθου (Β’ ΦάσηΕΕΛ).Επιπλέον προβλέπεται κόστος για τις  τις εκσκαφές και συνδέσεις των υποδομών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. ώστε τα έργα να είναιλειτουργικά και ολοκληρωμένα. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο υποδομής, που θα σηματοδοτήσει την επίλυση μιας σειράς προβλημάτων με την αποχέτευση μέρους της Κύμης, στο Λιμάνι της Κύμης, αλλά και στην παραλιακή ζώνη της Δημοτικής Ενότητας Κύμης. Ο Δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου εκφράζοντας την ικανοποίηση του για την ένταξη του έργου, το οποίο σε συνδυασμό με τον εν λειτουργία σύγχρονο βιολογικό καθαρισμό Κύμης, καλύπτει την ορθή αποχέτευση των λυμάτων στο μεγαλύτερο μέρος  της Δημοτικής Ενότητας Κύμης δήλωσε :  ‘’ Για τους βιολογικούς του Γαβαλά και των Αγ. Αποστόλων ολοκληρώνονται οι μελέτες και έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση τους. Ο βιολογικός του Μονοδρύου δημοπρατείται εντός των ημερών. Ολοκληρώνεται επίσης το αμέσως επόμενο διάστημα, η κατασκευή του αγωγού λυμάτων και τα αντλιοστάσια για μεταφορά τους στον Βιολογικό του Αλιβερίου, για τους οικισμούς Μηλάκι και Πράσινο. Με την πρόσφατη αγορά από το Δήμο του απαραίτητου για την κατασκευή οικοπέδου, μπορούμε πλέον βάσιμα να ελπίζουμε στην  χρηματοδότηση και του Βιολογικού Αυλωναρίου. Ο καθένας μας αντιλαμβάνεται ότι χωρίς βιολογικούς καθαρισμούς δεν μπορούμε να μιλάμε για περιβαλλοντική προστασία, ούτε για  ανάπτυξη των οικισμών, εκ των οποίων οι περισσότεροι  αποτελούν και τουριστικό προορισμό.Όλα αυτά είναι ένα σημαντικό ξεκίνημα της μεγάλης διαδρομής προετοιμασίας   για την επίλυση του προβλήματος, σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου. ‘’