Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 3 Απριλίου 2012

Καλείσθε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στα Κριεζά  , την  6  του μηνός  Απριλίου  2012, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων     στα παρακάτω     θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

 

1.- «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΣΟΔΑΝΕ και Δήμου ΚΥΜΗΣ –ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  για την υλοποίηση του έργου  «Διαχείριση Απορριμμάτων Συνδέσμου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Νότιας Εύβοιας »

2.- Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση βατότητας δρόμου παραλία-Κύμη»

3.- Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων ΔΔ Κύμης»

4.- Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δρόμου γέφυρα Σκοτεινής –Μεντούλι-Πλατάνα»

 

5.- Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Βελτίωση Εσωτερικής Οδοποιίας Δήμου Αυλώνος»

6.- Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Διαμόρφωση Αύλειου Χώρου Λυκείου Αλιβερίου»

7.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Αποκατάσταση κατεστραμμένου δικτύου ύδρευσης Δήμου Κονιστρών»

8.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Συντήρηση Οδοστρωμάτων Αλιβερίου »

9.- Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου : «Αντικατάσταση Αγωγού Ύδρευσης από Ξενοδοχείο Παγίδα έως οικ. Σαλή και παροχές οικ. Αγίων Αποστόλων Τ.Δ. Πετριών»

10.-«Παραχώρηση σε κοινή χρήση τμήματος οικοπέδου της Μαρίας Α. Ζάνιου στην Τ.Κ Ωρολογίου

11.-«Παραχώρηση σε κοινή χρήση τμήματος οικοπέδου του Εμμανουήλ Ρουπάκα στην Τ.Κ Ενορίας»

12.- Λήψη απόφασης σχετικά με την «Συγκριτική μελέτη πέντε εναλλακτικών οδεύσεων παρακαμπτηρίου οδού Καράβου –Μηλακίου»

 

 

 

                             Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

    

 

                                        Άγγελος   Ποθητάκης