Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2012

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 22 Μαΐου 2012

      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   4/2012                                                 

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου προκηρύσσει, πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, με σκοπό την προμήθεια λαμπτήρων για το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, για το έτος 2012, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 38.191,50€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εγγύηση συμμετοχής ύψους 1.909,57€

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την  1 Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή του έτους 2012 και ώρα  12:30π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στο Δημαρχείο, Κ. Μπακόλα 30, Αλιβέρι.

Για περισσότερες πληροφορίες, τους όρους της διακήρυξης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Αθανάσιο Κριτσιώτη, τηλ.: 2223029744, 2223023440 (εσωτ. 214)τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ