Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 15 Μαΐου 2012

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών , την 19  του μηνός  Μαίου  2012, ημέρα  Σαββάτο και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων    στα παρακάτω   θέματα  της ημερήσιας διάταξης

 

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ    Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α    ΚΑΙ  ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ –ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  «ΚΑΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΥΜΗΣ ΚΑΙ 2Η  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΥΜΗΣ»

2. Έγκριση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου με την επωνυμία  {Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και Έρευνας του καρκίνου «Γ.Ν.Παπανικολάου»} οικ.έτους 2012

3. Λήψη απόφασης σε σχέση με την 222/2008 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κύμης με την οποία έγινε Παραχώρηση του κτιρίου της οικίας Γ.Ν. Παπανικολάου στο Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και Έρευνας του καρκίνου «Γ.Ν.Παπανικολάου»

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ»

5. ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΣΤΟ  Δ.Σ ΤΟΥ  ΦΟΔΣΑ

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Δ» 

7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ   ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ –ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΣΙΛΑΡΟ» 

8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΔΡΑΣ» 

9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ» 

10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Δ ΟΞΥΛΙΘΟΥ » 

11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» 

12. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΝΟΤΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ»

13. ΕΓΚΡΙΣΗ 2Ο ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»

14. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Τ.Δ  ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

15. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟΧΩΡΙ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011

17. ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΟΚΑ» ΣΤΗΝ  Τ.Κ. ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ

  1. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΣ (τοποθέτηση ξαπλώστρων)

 

19. Έγκριση ηλεκτροδότησης γηπέδου Βιτάλου.

20. Τροποποίηση προυπολογισμού

21. Συγκρότηση επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ κατά εκθέσεων αυτοψίας σε αυθαίρετα κτίσματα και κατασκευές

22. Έγκριση συνδρομής στην ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

 

 

 

                             Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

    

 

                                        Άγγελος   Ποθητάκης