Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 25 Μαΐου 2012

Καλείσθε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι  , την  28  του μηνός  Μαΐου  2012, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων    στα παρακάτω      θέματα   της ημερήσιας διάταξης.

 

1. Λήψη απόφασης σχετικά με την συνέχιση λειτουργίας των  ΙΚΑ Κύμης και Αλιβερίου και ΟΑΕΕ Αλιβερίου

 

 

2.Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

 3. Εξέταση αιτήσεως για ενοικίαση άδειας περιπτέρου

 

 4. Συμμετοχή του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Ευβοική Πρωτοβουλία για την απασχόληση και την Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της από 9-4-2012 με αριθ. πρωτ. 1506, με κωδ. Πρόσκλησης:67, της Ειδικής Υπηρεσίας- Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών Εργασίας» στο πλαίσιο της Δράσης 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1:«Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του θεματικού άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ  (ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο).

 

5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας  του έργου «Ανάπλαση εμπορικού κέντρου Αλιβερίου»

 

 

6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας  του έργου « Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας πυρόπληκτων Τοπικών  Διαμερισμάτων Δήμου Αυλώνος»

 

7. Χαρακτηρισμός Κ.Α ως δεκτικοί για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.

 

8.Τροποποίηση προϋπολογισμού

 

 

                             Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

    

 

                                        Άγγελος   Ποθητάκης