Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 25 Μαΐου 2012

Καλείσθε να    προσέλθετε στη       συνεδρίαση της   Οικονομικής Επιτροπής, που

  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο

 Αλιβέρι, την 28  του μηνός  Μαίου     του έτους 2012,  ημέρα  Δευτέρα  και

 

ώρα  13:00 μμ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων   στα παρακάτω  θέματα .

 

 

  1. 1.     Απευθείας ανάθεση του έργου « Τεχνικά έργα Τ.Κ Βιτάλων»
  2. 2.     Απευθείας ανάθεση του έργου «Τεχνικά έργα  Τ. Κ Άνω Κουρουνίου»
  3. 3.     Απευθείας ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ Αχλαδερής»
  4. 4.     Ανάκληση της 194/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και Απευθείας ανάθεση του έργου «
  5. 5.     Ψήφιση πιστώσεων
  6. 6.     Ψήφιση πιστώσεων ΠΟΕ

 

                                                                              Ο     Πρόεδρος

 

 

 

 

                                                                               Θωμάς Δημήτρης