Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 11 Μαΐου 2012

Καλείσθε να    προσέλθετε στη       συνεδρίαση της   Οικονομικής Επιτροπής, που

  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο

Αλιβέρι, την 14  του μηνός   Μαίου    του έτους 2012,  ημέρα  Δευτέρα  και

 

ώρα 12:00    για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων     στα παρακάτω   θέματα .

 

 

 

  1. Έγκριση των όρων διακήρυξης, για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεκτης διάθεσης Απορριμμάτων Τ.Δ Κοσκίνων Δ.Ε Δυστίων

 

  1. Έγκριση των όρων διακήρυξης, για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεκτης διάθεσης Απορριμμάτων Τ.Δ  Κριεζών  Δ.Ε Δυστίων

 

  1. Έγκριση των όρων διακήρυξης, για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεκτης διάθεσης Απορριμμάτων Τ.Δ  Ζαράκων Δ.Ε Δυστίων

 

  1. Έγκριση των όρων διακήρυξης, για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεκτης διάθεσης Απορριμμάτων Τ.Δ  Βέλους Δ.Ε Δυστίων

 

  1. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Ζωντού και Λεωφόρου ΔΕΗ»

 

  1. Έγκριση των όρων διακήρυξης δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων»

 

  1. Έγκριση  των όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων για το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού
  2. Έγκριση  των όρων πρόχειρου διαγωνισμού για  «Λοιπές παροχές σε είδος γάλατα-σαπούνια»

    9. Ανάκληση της 195/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και                                                                           Απευθείας ανάθεση  του έργου, « Διανοίξεις δρόμων     εντός σχεδίου πόλεως εκσκαφές άρση καταπτώσεων  ΔΚ  Αλιβερίου ».

 

  1. Ψήφιση πιστώσεων

 

  1. Ψήφιση πιστώσεων ΠΟΕ

 

12.Έγκριση πρακτικών, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.

13.Ορισμός δικηγόρου

 

 

 

                                                                              Ο     Πρόεδρος

 

 

 

 

 

 

              Θωμάς Δημήτρης